Organizacje harcerskie


wybierz rok

 
1932 1935 1936 1938 1945 2003 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2022


KALENDARIUM 2017 r.
11.03.2017 r.

Warsztaty dla Opiekunów Prób

W dniu 11.03.2017 r. w Sosnowcu odbyły się warsztaty opiekunów prób instruktorskich, w których wzięli udział instruktorzy z hufców w D±browie Górniczej, Mysłowicach, Sosnowcu, Ziemi Będzińskiej, Ziemi Myszkowskiej oraz Ziemi Tarnogórskiej. Z Hufca w Sosnowcu warsztaty ukończyli:

  • hm Matylda Sierka
  • hm. Jerzy Sierka
  • hm. Andrzej Zawalski
  • phm. Grzegorz B±k
  • phm. Tomasz Bujarski
  • phm. Barbara Dziewanowska
  • phm. Józef Naziemiec