Organizacje harcerskie


wybierz rok

 
2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018


KALENDARIUM 2017 r.
11.03.2017 r.

Warsztaty dla Opiekunów Prób

W dniu 11.03.2017 r. w Sosnowcu odbyły się warsztaty opiekunów prób instruktorskich, w których wzięli udział instruktorzy z hufców w D±browie Górniczej, Mysłowicach, Sosnowcu, Ziemi Będzińskiej, Ziemi Myszkowskiej oraz Ziemi Tarnogórskiej. Z Hufca w Sosnowcu warsztaty ukończyli:

  • hm Matylda Sierka
  • hm. Jerzy Sierka
  • hm. Andrzej Zawalski
  • phm. Grzegorz B±k
  • phm. Tomasz Bujarski
  • phm. Barbara Dziewanowska
  • phm. Józef Naziemiec