Organizacje harcerskie


wybierz rok

 
2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018


KALENDARIUM 2009 r.
16.12.2009 r.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Komendant Hufca ZHP w Sosnowcu phm Alina Wiązania i Prezydent Miasta Sosnowca zaprosili na spotkanie opłatkowe oraz na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbyło się w dniu 16.12.2009 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele różnych instytucji, szkół i kościołów.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Jest ono coroczną akcją organizowaną przez skautów austriackich od 1986 roku jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących.

W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sosnowcu.


16.12.2009 r.

Spotkanie z Kierownictwem Kręgu Seniorów ZHP w Sosnowcu

W dniu 16.12.2009 Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia spotkał się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z Kierownictwem Kręgu Seniorów ZHP: Przewodniczącym Kręgu dh hm. Mirosławem Osieckim i V-ce Przewodniczącym Kręgu dh hm Bogdanem Mierzejewskim.

Przedstawiciele Kręgu przekazali na ręce Zastępcy Prezydenta Miasta list w którym czytamy m.innymi:

" Krąg Seniorów ZHP "Zagłębiacy" w Sosnowcu, z wielką przyjemnością składa podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania i zaszczycenia swoją obecnością XX Jubileuszowego Złazu sosnowieckich seniorów ZHP, który odbył się w dniu 14.06.2009 r w Łękawie gmina Bełchatów.

Stało się tradycją,że uczestnicy kursów szkoleniowych w Łękawie spotykają się raz w roku w tej uroczej, jakże sercu bliskiej miejscowości, aby wspólnie czcić pamięć obozów, na których otrzymywali pierwsze szlify harcerskie, zdobywali pierwsze sprawności i uczyli się znaczenia słów-honor, męstwo, prawość, odwaga, rzetelność i patriotyzm....."

23.10.2009 r.

70 Rocznica Powstania "Szarych Szeregów" w Sosnowcu

Komenda Hufca ZHP Sosnowiec, Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj" oraz Zespół Szkół Technicznych w Sosnowcu byli organizatorami uroczystości poświęconej 70 Rocznicy Powstania "Szarych Szeregów" w Sosnowcu.

Uroczystości odbyły się w Kościele św. Józefa Rzemieślnika przy Al.Mireckiego 24 w Sosnowcu.Mszę świętą koncelebrowali: ks dr Donat Manterys-proboszcz miejscowej parafii i ks Władysław Golis-Kapelan Szarych Szeregów.

Po uroczystej mszy św. nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej "Szarym Szeregom". Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.

Następnie w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego członkowie "Szarych Szeregów" otrzymali okolicznościowe adresy i piękne albumy.

Na spotkanie dotarli członkowie "Szarych Szeregów" z: Warszawy,Dąbrowy Górniczej,Sławkowa,Czeladzi, Będzina i Strzemieszyc, oraz oczywiście Sosnowca.19.09.2009 r.

Zlot Honorowych Obywateli Fromborka

W dniu 19.09.2009 z inicjatywy Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP, Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"  w Planetarium Śląskim w Chorzowie odbył się Zlot Honorowych Obywateli Fromborka.

 W programie m.innymi:

 • Otwarcie wystawy "Śląscy Harcerze w Operacji 1001 Frombork"
 • Konferencja Instruktorska "Harcerze we Fromborku"
27.08.2009 r.

Konkurs "Wspomnienia z harcerstwa"

Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj", Komenda Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Biblioteka Śląska oraz Śląskie Kuratorium Oświaty zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia o ZHP na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Wspomnienia można składać do końca września 2009 r na adres Komendy Śląskiej Corągwi ZHP.

20.08.2009 r.

XVIII Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej "Harcerskie Dęby 2009"

W dniu 20.08.2009 w Dąbrowie Górniczej w Pałacu Kultury Zagłębia nastąpiła uroczysta inauguracja Złazu. Wśród kilkusetosobowej rzeszy seniorów pojawiły się władze naczelne ZHP:

 • Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica
 • Przew. ZHP- hm Adam Massalski
 • Komendant Śląskiej Chorągwi hm. Andrzej Lichota
 • Przewodniczący Rady Chorągwi- hm. Czesław Surma

Przewodniczącą Komitetu Honorowego Złazu jest poseł na Sejm RP Beata Małecka-Libera.

Na początku odbył się uroczysty apel, po czym uczestnicy wysłuchali pięknego programu artystycznego przygotowanego przez PKZ Dąbrowa Górnicza. W dalszej części programu odwiedzili Będzin i Sosnowiec.

Miasto Sosnowiec podczas uroczystości reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.

Złaz potrwa do 23 sierpnia.

14.06.2009 r.

XX Złaz Łękawiaków- Łękawa 2009

Nie zabrakło druhen i druhów z Sosnowca na kolejnym XX Złazie Łękawiaków w Łękawie. Wśród wielu osób zaangażowanych, aby Łękawa była kolebką wyszkolenia sosnowieckiego harcerstwa należy wymienić:

 • Józef Przedpełski-Dziedzic- on podarował obiekt harcerzom
 • Hm. Aleksander Mierzejewski -SZELIGA-on przejął bazę dla harcerstwa
 • Phm. Leon Ziółek- TARZAN- on dowodził w Łękawie
 • Hm. Zygfryd Ziembiński-ZASŁAW- on ocalił Łękawę od zapomnienia
 • Antoni Owczarek- Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Bełchatowie- on organizuje Złazy

Tak pięknie o Łękawie pisał phm. Leon Ziółek:

"...Łękawa kąt, gdzie setki serc

    Mierzyło rytm radości

    Wynieśli stąd maleńką rzecz

    ( Prócz stopni i sprawności)

    Niezłomny hart ! Złączenie dusz !

    Zryw do dzieł wielkiej sprawy

    Więc , Baczność ! Rozkaz:

    "Polsce służ ! "

    Boś jeden z tych z Łękawy !..." ( z pamiętnika dh. Zdzisława Wajznera)

Warto w tym miejscu odnotować skład Komendy Ośrodka- na Kursie Harcerskim w Łękawie Harcerskiej w lipcu/sierpniu 1945 r.

 • dh phm Leon Ziółek- ps. Tarzan-Komendant Chorągwi Zagłębiowskiej-Komendant Ośrodka
 • dhna Krystyna Paluch-Piotrowska- Sekretarz Ośrodka
 • dh Józef Luchowiec-ps. Leśny Kogut-Komendant kursu zastępowych i oboźny ośrodka
 • dh phm Jan Woźniak-ps. Kaftanik-Komendant kursu drużynowych (Komendant hufca Strzemieszyckiego)
 • dh Herszkiewicz- ps. Drabina- instruktor
 • dh Zdzisław Piotrowski-ps. Krępy bawół- instruktor
 • dh Jan Luchowiec- ps. Rudy Byk- instruktor (brat Józefa)
 • dh Ireneusz Cieśliński- ps. Zaskroniec-instruktor
 • dh Helman- ps. Jewrej- instruktor
 • dh Zdzisław Ociepka- ps. Odwal się-instruktor
 • ks. phm dr Stanisław Kaciuba- instruktor- kapelan kursu drużynowych
 • ks. Gołąb- instruktor -kapelan kursu zastępowych
 • dh Jerzy Kalembka- ps. Kameleon-instruktor
 • dh Jan Kulawik-ps. Stary Ryś- instruktor
 • dh Zenon Dąbek- instruktor
11.05.2009 r.

Będzie tablica pamiątkowa Szarych Szeregów Chorągwi Zagłębiowskiej

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu czyni starania w zakresie wykonania i odsłonięcia tablicy pamiątkowej Szarych Szeregów Chorągwi Zagłębiowskiej. Termin odsłonięcia został uzgodniony z Kręgiem Seniorów Harcerstwa "Zagłębiacy" Sosnowiec i ustalony na 27 września br, w 90-tą rocznicę powołania Szarych Szeregów Harcerstwa Polskiego.Tablica zawiśnie na budynku na ul.Wysokiej 27.

Tablica będzie miała treść:

W tym domu

w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945

mieściła się tajna komenda

Chorągwi Zagłębia Dąbrowskiego

harcerzy Szarych Szeregów "UL BARBARA"

Pamięci patriotycznej działalności

i bohaterstwa harcerzy

Tablicę tę poświęca

Społeczeństwo Sosnowca

2009

25.04.2009 r.

III Spotkanie z piosenką

Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj" i Komenda Hufca ZHP w Sosnowcu byli organizatorami " III Spotkań z piosenką".Impreza odbyła się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. W programie znalazły się:

 • "Wyśpiewajmy naszą młodość"-Koncert Dziecięcego Zespołu wokalno-tanecznego "Kiepurki"
 • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 • Wspólne śpiewanie z Harcerskim Zespołem Artystycznym.
18.04.2009 r.

Festiwal Piosenki Harcerskiej

W Szkole Podstawowej Nr 6 w Sosnowcu odbył się organizowany przez Komendę Hufca ZHP Sosnowiec Festiwal Piosenki Harcerskiej i Bajkowej. Na szkolnej auli spotkało się 60 uczestników, zarówno zespoły jak i soliści.

13.01.2009 r.

Harcerski opłatek Kręgu Seniorów Harcerstwa "Zagłębiacy"

W dniu 13.01.2009 ZHP Krąg Seniorów Harcerstwa "Zagłębiacy" zgodnie z odwiecznym zwyczajem zorganizował tradycyjny Harcerski Opłatek. Spotkanie opłatkowe odbyło się w świetlicy Komendy Hufca ZHP w Sosnowcu przy ul.1 Maja 21/23.

Uroczystość prowadził dh Mirosław Osiecki. Oprócz Kręgu Seniorów "Zagłębiacy" na spotkanie dotarli druhowie z: Dąbrowy Górniczej, Strzemieszyc i Sławkowa. Były zaprzyjaźnione Kręgi z Sosnowca. Komendę Hufca ZHP reprezentowała druhna Komendant Alina Wiązania i druh Czesław Surma.

Nie zabrakło kapelana ks. druha Golisa.

W imieniu władz miasta życzenia dla Seniorów ZHP przekazał obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Sosnowca  druh Zbigniew Jaskiernia.10.01.2009 r.

Spotkanie Opłatkowe w Kręgu Seniorów ZHP "Korzenie"

Krąg Instruktorów ZHP "Korzenie" był organizatorem Spotkania Opłatkowego, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 33 w Sosnowcu-Ostrowach Górniczych.

Głównym organizatorem był Komendant Kręgu hm.Witold Kuc.Zgodnie z tradycją Kręgu na początku odbyło się przedstawienie jasełkowe. Było słowo Boże od księży Władysława Ligusa z Częstochowy, i proboszcza parafii w Ostrowach Górniczych ks. Stanisława Litwy.

Po tradycyjnym opłatku życzenia. W imieniu władz samorządowych życzenia dla harcerzy Kręgu Seniorów "Korzenie" przekazał obecny na spotkaniu Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia. Komendę Hufca ZHP w Sosnowcu reprezentowała druhna Wiązania.

Była tu juz 14 spotkanie opłatkowe Kręgu Seniorów "Korzenie". Na spotkanie dotarli także druhowie z : Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sławkowa.