Organizacje harcerskie


wybierz rok

 
1932 1935 1936 1938 1945 2003 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2022


KALENDARIUM 2009 r.
16.12.2009 r.

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Komendant Hufca ZHP w Sosnowcu phm Alina Wiązania i Prezydent Miasta Sosnowca zaprosili na spotkanie opłatkowe oraz na uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju, które odbyło się w dniu 16.12.2009 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele różnych instytucji, szkół i kościołów.

Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei. Jest ono coroczną akcją organizowaną przez skautów austriackich od 1986 roku jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i potrzebujących.

W części artystycznej wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sosnowcu.


16.12.2009 r.

Spotkanie z Kierownictwem Kręgu Seniorów ZHP w Sosnowcu

W dniu 16.12.2009 Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia spotkał się w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z Kierownictwem Kręgu Seniorów ZHP: Przewodniczącym Kręgu dh hm. Mirosławem Osieckim i V-ce Przewodniczącym Kręgu dh hm Bogdanem Mierzejewskim.

Przedstawiciele Kręgu przekazali na ręce Zastępcy Prezydenta Miasta list w którym czytamy m.innymi:

" Krąg Seniorów ZHP "Zagłębiacy" w Sosnowcu, z wielką przyjemnością składa podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do zorganizowania i zaszczycenia swoją obecnością XX Jubileuszowego Złazu sosnowieckich seniorów ZHP, który odbył się w dniu 14.06.2009 r w Łękawie gmina Bełchatów.

Stało się tradycją,że uczestnicy kursów szkoleniowych w Łękawie spotykają się raz w roku w tej uroczej, jakże sercu bliskiej miejscowości, aby wspólnie czcić pamięć obozów, na których otrzymywali pierwsze szlify harcerskie, zdobywali pierwsze sprawności i uczyli się znaczenia słów-honor, męstwo, prawość, odwaga, rzetelność i patriotyzm....."

23.10.2009 r.

70 Rocznica Powstania "Szarych Szeregów" w Sosnowcu

Komenda Hufca ZHP Sosnowiec, Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj" oraz Zespół Szkół Technicznych w Sosnowcu byli organizatorami uroczystości poświęconej 70 Rocznicy Powstania "Szarych Szeregów" w Sosnowcu.

Uroczystości odbyły się w Kościele św. Józefa Rzemieślnika przy Al.Mireckiego 24 w Sosnowcu.Mszę świętą koncelebrowali: ks dr Donat Manterys-proboszcz miejscowej parafii i ks Władysław Golis-Kapelan Szarych Szeregów.

Po uroczystej mszy św. nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej "Szarym Szeregom". Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.

Następnie w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego członkowie "Szarych Szeregów" otrzymali okolicznościowe adresy i piękne albumy.

Na spotkanie dotarli członkowie "Szarych Szeregów" z: Warszawy,Dąbrowy Górniczej,Sławkowa,Czeladzi, Będzina i Strzemieszyc, oraz oczywiście Sosnowca.19.09.2009 r.

Zlot Honorowych Obywateli Fromborka

W dniu 19.09.2009 z inicjatywy Komendy Chorągwi Śląskiej ZHP, Zarządu Stowarzyszenia Ruchu Harcerskiego "Czuwaj"  w Planetarium Śląskim w Chorzowie odbył się Zlot Honorowych Obywateli Fromborka.

 W programie m.innymi:

 • Otwarcie wystawy "Śląscy Harcerze w Operacji 1001 Frombork"
 • Konferencja Instruktorska "Harcerze we Fromborku"
27.08.2009 r.

Konkurs "Wspomnienia z harcerstwa"

Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj", Komenda Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego, Biblioteka Śląska oraz Śląskie Kuratorium Oświaty zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na wspomnienia o ZHP na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Wspomnienia można składać do końca września 2009 r na adres Komendy Śląskiej Corągwi ZHP.

20.08.2009 r.

XVIII Ogólnopolski Złaz Seniorów i Starszyzny Harcerskiej "Harcerskie Dęby 2009"

W dniu 20.08.2009 w Dąbrowie Górniczej w Pałacu Kultury Zagłębia nastąpiła uroczysta inauguracja Złazu. Wśród kilkusetosobowej rzeszy seniorów pojawiły się władze naczelne ZHP:

 • Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica
 • Przew. ZHP- hm Adam Massalski
 • Komendant Śląskiej Chorągwi hm. Andrzej Lichota
 • Przewodniczący Rady Chorągwi- hm. Czesław Surma

Przewodniczącą Komitetu Honorowego Złazu jest poseł na Sejm RP Beata Małecka-Libera.

Na początku odbył się uroczysty apel, po czym uczestnicy wysłuchali pięknego programu artystycznego przygotowanego przez PKZ Dąbrowa Górnicza. W dalszej części programu odwiedzili Będzin i Sosnowiec.

Miasto Sosnowiec podczas uroczystości reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.

Złaz potrwa do 23 sierpnia.

14.06.2009 r.

XX Złaz Łękawiaków- Łękawa 2009

Nie zabrakło druhen i druhów z Sosnowca na kolejnym XX Złazie Łękawiaków w Łękawie. Wśród wielu osób zaangażowanych, aby Łękawa była kolebką wyszkolenia sosnowieckiego harcerstwa należy wymienić:

 • Józef Przedpełski-Dziedzic- on podarował obiekt harcerzom
 • Hm. Aleksander Mierzejewski -SZELIGA-on przejął bazę dla harcerstwa
 • Phm. Leon Ziółek- TARZAN- on dowodził w Łękawie
 • Hm. Zygfryd Ziembiński-ZASŁAW- on ocalił Łękawę od zapomnienia
 • Antoni Owczarek- Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Bełchatowie- on organizuje Złazy

Tak pięknie o Łękawie pisał phm. Leon Ziółek:

"...Łękawa kąt, gdzie setki serc

    Mierzyło rytm radości

    Wynieśli stąd maleńką rzecz

    ( Prócz stopni i sprawności)

    Niezłomny hart ! Złączenie dusz !

    Zryw do dzieł wielkiej sprawy

    Więc , Baczność ! Rozkaz:

    "Polsce służ ! "

    Boś jeden z tych z Łękawy !..." ( z pamiętnika dh. Zdzisława Wajznera)

Warto w tym miejscu odnotować skład Komendy Ośrodka- na Kursie Harcerskim w Łękawie Harcerskiej w lipcu/sierpniu 1945 r.

 • dh phm Leon Ziółek- ps. Tarzan-Komendant Chorągwi Zagłębiowskiej-Komendant Ośrodka
 • dhna Krystyna Paluch-Piotrowska- Sekretarz Ośrodka
 • dh Józef Luchowiec-ps. Leśny Kogut-Komendant kursu zastępowych i oboźny ośrodka
 • dh phm Jan Woźniak-ps. Kaftanik-Komendant kursu drużynowych (Komendant hufca Strzemieszyckiego)
 • dh Herszkiewicz- ps. Drabina- instruktor
 • dh Zdzisław Piotrowski-ps. Krępy bawół- instruktor
 • dh Jan Luchowiec- ps. Rudy Byk- instruktor (brat Józefa)
 • dh Ireneusz Cieśliński- ps. Zaskroniec-instruktor
 • dh Helman- ps. Jewrej- instruktor
 • dh Zdzisław Ociepka- ps. Odwal się-instruktor
 • ks. phm dr Stanisław Kaciuba- instruktor- kapelan kursu drużynowych
 • ks. Gołąb- instruktor -kapelan kursu zastępowych
 • dh Jerzy Kalembka- ps. Kameleon-instruktor
 • dh Jan Kulawik-ps. Stary Ryś- instruktor
 • dh Zenon Dąbek- instruktor
11.05.2009 r.

Będzie tablica pamiątkowa Szarych Szeregów Chorągwi Zagłębiowskiej

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu czyni starania w zakresie wykonania i odsłonięcia tablicy pamiątkowej Szarych Szeregów Chorągwi Zagłębiowskiej. Termin odsłonięcia został uzgodniony z Kręgiem Seniorów Harcerstwa "Zagłębiacy" Sosnowiec i ustalony na 27 września br, w 90-tą rocznicę powołania Szarych Szeregów Harcerstwa Polskiego.Tablica zawiśnie na budynku na ul.Wysokiej 27.

Tablica będzie miała treść:

W tym domu

w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945

mieściła się tajna komenda

Chorągwi Zagłębia Dąbrowskiego

harcerzy Szarych Szeregów "UL BARBARA"

Pamięci patriotycznej działalności

i bohaterstwa harcerzy

Tablicę tę poświęca

Społeczeństwo Sosnowca

2009

25.04.2009 r.

III Spotkanie z piosenką

Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego "Czuwaj" i Komenda Hufca ZHP w Sosnowcu byli organizatorami " III Spotkań z piosenką".Impreza odbyła się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. W programie znalazły się:

 • "Wyśpiewajmy naszą młodość"-Koncert Dziecięcego Zespołu wokalno-tanecznego "Kiepurki"
 • Wręczenie odznaczeń i wyróżnień
 • Wspólne śpiewanie z Harcerskim Zespołem Artystycznym.
18.04.2009 r.

Festiwal Piosenki Harcerskiej

W Szkole Podstawowej Nr 6 w Sosnowcu odbył się organizowany przez Komendę Hufca ZHP Sosnowiec Festiwal Piosenki Harcerskiej i Bajkowej. Na szkolnej auli spotkało się 60 uczestników, zarówno zespoły jak i soliści.

13.01.2009 r.

Harcerski opłatek Kręgu Seniorów Harcerstwa "Zagłębiacy"

W dniu 13.01.2009 ZHP Krąg Seniorów Harcerstwa "Zagłębiacy" zgodnie z odwiecznym zwyczajem zorganizował tradycyjny Harcerski Opłatek. Spotkanie opłatkowe odbyło się w świetlicy Komendy Hufca ZHP w Sosnowcu przy ul.1 Maja 21/23.

Uroczystość prowadził dh Mirosław Osiecki. Oprócz Kręgu Seniorów "Zagłębiacy" na spotkanie dotarli druhowie z: Dąbrowy Górniczej, Strzemieszyc i Sławkowa. Były zaprzyjaźnione Kręgi z Sosnowca. Komendę Hufca ZHP reprezentowała druhna Komendant Alina Wiązania i druh Czesław Surma.

Nie zabrakło kapelana ks. druha Golisa.

W imieniu władz miasta życzenia dla Seniorów ZHP przekazał obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Sosnowca  druh Zbigniew Jaskiernia.10.01.2009 r.

Spotkanie Opłatkowe w Kręgu Seniorów ZHP "Korzenie"

Krąg Instruktorów ZHP "Korzenie" był organizatorem Spotkania Opłatkowego, które odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 33 w Sosnowcu-Ostrowach Górniczych.

Głównym organizatorem był Komendant Kręgu hm.Witold Kuc.Zgodnie z tradycją Kręgu na początku odbyło się przedstawienie jasełkowe. Było słowo Boże od księży Władysława Ligusa z Częstochowy, i proboszcza parafii w Ostrowach Górniczych ks. Stanisława Litwy.

Po tradycyjnym opłatku życzenia. W imieniu władz samorządowych życzenia dla harcerzy Kręgu Seniorów "Korzenie" przekazał obecny na spotkaniu Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia. Komendę Hufca ZHP w Sosnowcu reprezentowała druhna Wiązania.

Była tu juz 14 spotkanie opłatkowe Kręgu Seniorów "Korzenie". Na spotkanie dotarli także druhowie z : Będzina, Dąbrowy Górniczej i Sławkowa.