Organizacje harcerskie


wybierz rok

 
1932 1935 1936 1938 1945 2003 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2019 2020 2022


KALENDARIUM 2006 r.23.04.2006 - Spotkanie weteranów harcerstwa11.06.2006 - Zjazd Łękawiaków w Bełchatowie

19.12.2006 r. Dotarło do Sosnowca Betlejemskie Światło Pokoju. W imieniu władz miasta symboliczne lampiony odebrali z rąk harcerzy z sosnowieckiego Hufca ZHP Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia i Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Miklasiński. Betlejemskie Światło Pokoju już od lat dociera do Sosnowca, tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia. To spotkanie było okazją do zaprezentowania przez Komendanta Hufca ZHP Czesława Surmę zamierzeń na rok 2007
21.09.2006 r. W sali kameralnej Zespołu Szkół Muzycznych odbył się Koncert z okazji 67 rocznicy powołania Szarych Szeregów ZHP w konspiracji 1939-1945. Wystąpił Zespół „Lutnia Band”
11.06.2006 r. XVII Złaz Łękawiaków w Bełchatowie.

W bieżącym roku przypada 85. rocznica przekazania pałacu Przedpełskich w Łękawie harcerzom Zagłębia Dąbrowskiego. 12 maja 1921 r. komendant Hufca ZHP w Sosnowcu, harcmistrz Aleksander Mierzejewski otrzymał akt nadania pałacu z rąk gen. Józefa Hallera i właściciela Dobra w Łękawie inżyniera Józefa Przedpełskiego. W obiekcie tym utworzony został Ośrodek Kursów Instruktorskich Zagłębiowskiej Chorągwi ZHP. Do wybuchu II wojny był to najprężniej działający ośrodek harcerski, największy w całej Europie. W tym roku na Spotkaniu Integracyjnym i Złazie Łękawiaków nie zabrakło harcerzy z Sosnowca i całego Zagłębia. W przyszłym roku XVIII Złaz Łękawiaków odbędzie się w Łękawie w dniu 17 czerwca 2007 roku. Już dziś harcerzy na niego zapraszamy.
23.04.2006 r. Spotkanie z weteranami harcerstwa - poświęcone wspomnieniom o dh. Ziółku