Organizacje harcerskie

Urodziłem się w dniu 1 stycznia 1954 r w Sandomierzu.


Wykształcenie:

 • AGH Kraków - Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa
 • AGH Kraków - Studium Pedagogiczne
 • Urząd Patentowy Warszawa - Rzecznik Patentowy
 • AWF Katowice- Podyplomowe Studia Menadżera Sportu i Turystyki
 • Wyższa Szkoła Bankowa Poznań - Podyplomowe Studia Akademia Liderów Samorządowych
 • Akademia Polonijna w Częstochowie- Podyplomowe Studia: Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej
 • Przewodnik górski
 • Przewodnik terenowy
 • Pilot wycieczek zagranicznych
 • Instruktor turystyki


Praca:

 • 1978-1990- Sosnowieckie Odlewnie Staliwa "Sostal" w Sosnowcu ( technolog, technolog wydziałowy, Kierownik Działu Wynalazczości, Rzecznik Patentowy, Główny Metalurg)
 • 1984-1988- radny Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu
 • 1990-2002- praca w branży turystycznej na funkcjach kierowniczych ( Dyrektor BTM "Juventur", Prezes Biura Podróży "Juvenia", Dyrektor Biura Podróży "Zodiak")
 • 2002-2010- Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca
 • 2005- Pełnomocnik Miejski i Koordynator d/s Referendum Konstytucyjnego.
 • 2011-2013 -Zastępca Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej
 • 2010-2014 - Radny Rady Miejskiej w Sosnowcu
 • 2010-2012- V-ce Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sosnowcu
 • 2012-2014 - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Sosnowcu
 • 2006- 2011 - Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
 • 2013- 2015 - Sekretarz Powiatu Będzińskiego
 • 2016-2017 MOPS Będzin
 • 2018- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
 • 2019- Emeryt

Działalność w Stowarzyszeniach i patronaty:

 • Towarzystwo Przyjaciół Sosnowca
 • Towarzystwo Przyjaźni Polsko- Arabskiej
 • Towarzystwo Rozwoju Hokeja: 26.04.2002-  (Przew.Komisji Rewizyjnej, p.o Prezesa TRH)
 • Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej "Pod Dębem" w Dąbrowie Górniczej w latach: 2011-2013. Od 6.02.2013 r. do 31.12.2016 r.członek Stowarzyszenia.
 • W latach 1992-1993 Skarbnik Stowarzyszenia "Pokolenia" w Sosnowcu. W latach 2001- 2014 V-ce Przewodniczący Koła. Od 2014 r. Przewodniczący Stowarzyszenia "Pokolenia" w Sosnowcu. W kadencji 2004-2007 Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. W kadencji 2022-2026 członek Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia "Pokolenia".Od 2023 r. V-ce Przewodniczący Rady Wojewódzkiej Stowarzyszenia "Pokolenia".
 • W latach 1978-1991  członek PTTK w Kole Nr 77 przy Sosnowieckich Odlewniach Staliwa "Sostal"
 • V-ce Prezes Koła PTTK Nr 77 przy "Sostalu" w Sosnowcu
 • Członek Zarządu Oddziału PTTK w Sosnowcu w latach 1981-1985.
 • Sekretarz Oddziału PTTK w Sosnowcu w latach 1981-1982.
 • Członek Komisji Rewizyjnej Koła Przewodników PTTK w Sosnowcu w latach: 1983-1985, 1991-1993.
 • V-ce Prezes Koła Przewodników PTTK 1984- 1987
 • V-ce Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 2016-2019, 2022-2025. Członek Prezydium ZG PTT w kadencji 1998-2001,2019-2025. Członek ZG PTT w latach 2013-2025. Członek GSK ZG PTT w latach 1995-1998.Członek Oddziału PTT w Sosnowcu ( w latach 1995-2001 Prezes Oddziału). Aktualnie Sekretarz Oddziału PTT w Sosnowcu.
 • Od 2019 r. Przewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego PTT.
 • Od 1996 r. Redaktor Naczelny Biuletynu Informacyjnego Oddziału PTT w Sosnowcu "Klimek"
 • Członek Stowarzyszenia Wychowanków AGH w Krakowie
 • W latach 2006-2010 Patronat Honorowy Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Inne spojrzenie" organizowanego przez OOP Nr 1 w Sosnowcu

Odznaczenia:

* Srebrny Krzyż Zasługi

* Brązowy Krzyż Zasługi (1984- w czasie obchodów 75- lecia "Sostalu")

* Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2022)

* Srebrna Odznaka zasłużony w rozwoju woj.katowickiego


* Złota Odznaka Zasłużony dla Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji- (1987-Wręczona podczas Wojewódzkiego Sejmiku Kadry Inżynieryjno Technicznej)

* Dyplom Marszałka Województwa Śląskiego -Za zasługi dla rozwoju turystyki w województwie śląskim.

* Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego

* Medal Artura Beckera

* Katowicka Honorowa Odznaka PTTK- Zasłużonemu Działaczowi : 29.09.1983

* Odznaka za Zasługi dla Związku Kombatantow Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

* Ukraiński medal 65 Rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem

* Kombatancki Krzyż Pamiątkowy- Zwycięzcom

* Medal 100. rocznicy Urodzin Karola Wojtyły

* Złota Odznaka PTT z kosówką

* Honorowa Złota Odznaka Polskiego Związku Judo

* Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Hokeja Na Lodzie

* Odznaka Honorowa Za zasługi dla turystyki

* Samorządowiec roku 2009-Nagroda "Złotego Klucza"

* Samorządowiec roku 2010- Nagroda "Złotego Klucza"

* Dyplom Honorowy PTTK

* Medal 100 lecia ZNP

* Srebrna Odznaka Polskiego Związku Rugby

* Odznaka TPD Przyjaciel Dziecka

* Srebrna Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego

* Odznaka Honorowa 100-lecia Klubu Zagłębie Sosnowiec

* Honorowa Odznaka Jubileuszowa Śląskiego Związku Szermierki z okazji 80-lecia

* Medal Zasłużonego dla Sportu Szkolnego Województwa Śląskiego

* Członek Honorowy Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego

* Nagroda Teatru Zagłębia w Sosnowcu- "Mini-Kreaton"

* Przyjaciel Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

* Znak Honorowy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mysłowicach

* Dyplom PTTK w Sosnowcu z okazji 100 lecia turystyki i krajoznastwa

* Medal za zasługi na rzecz Klubu AKS Niwka
 
 
*  Honorowa Odznaka Jubileuszowa Śląskiego Związku Szermierki z okazji 85- lecia

i szereg innych

Jestem żonaty, mam 2 córki , czworo wnucząt.