Organizacje kombatanckie


wybierz rok

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


KALENDARIUM 2016 r.
17.09.2016 r.

Odsłonięcie tablicy

W dniu 17.09.2016 r. odbędzie się odsłonięcie tablicy na symbolicznym grobie rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka w Ostrowach Górniczych. Tablica zostanie umieszczona w miejscu starego szybu Dorota.

12.02.2016 r.

71. rocznica śmierci rodziny Mackiewiczów

W dniu 12.02.2016 r. w Sosnowcu odbyły się uroczystości z okazji 71. rocznicy śmierci rodziny Mackiewiczów i Jerzego Piwowarczyka. W Ostrowach Górniczych złożono kwiaty na grobie pomordowanych.

27.01.2016 r.

Obchody 71. rocznicy wyzwolenia Sosnowcu

W dniu 27.01.2016 r. w Sosnowcu odbyły się uroczystości z okazji 71. rocznicy wyzwolenia Sosnowca. Przedstawiciele związków kombatanckich, władz samorządowych, partii politycznych i harcerzy złożyli kwiaty w Klimontowie, Ostrowach Górniczych i na cmentarzu przy ul. Zuzanny na grobach wyzwolicieli.