Organizacje kombatanckie


wybierz rok

 
1936 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


KALENDARIUM 2007 r.Kościół pw.Św.Joachima. 67 Rocznica Mordu Katyńskiego:15.04.2007Spotkanie z kombatantami z okazji 62 Rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem:7.05.2007Spotkanie z kombatantami z okazji 62 Rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem:7.05.2007Spotkanie z kombatantami z okazji 62 Rocznicy Zwycięstwa nad Faszyzmem:7.05.2007
Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja:3.05.2007Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja:3.05.2007Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja: 3.05.200785 Rocznica Powrotu Górnego Śląska do Macierzy:17.06.2007
85 Rocznica Powrotu Górnego Śląska do Macierzy:17.06.200785 Rocznica Powrotu Sląska do Macierzy:17.06.2007-Sosnowiec85 Rocznica Powrotu Górnego Śląska do Macierzy-Uroczystości w Sosnowcu w dniu 17.06.2007Uroczystości w Sosnowcu z okazji 85 Rocznicy Powrotu Górnego Śląska do Macierzy:17.06.2007
Uroczyste obchody w Sosnowcu 85 Rocznicy Powrotu Górnego Śląska do Macierzy:17.06.200785 Rocznica Powrotu Górnego Śląska do Macierzy:17.06.2007Wizyta na grobie Edwarda Gierka w 6 Rocznicę śmierci:Sosnowiec:28.07.2007Obchody 68 Rocznicy Wybuchu II Wojny  Światowej:3.09.2007
Obchody 68 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej:Sosnowiec:3.09.2007Sosnowiec:3.09.2007:Obchody 68 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej.Sosnowiec:3.09.2007:Obchody 68 Rocznicy Wybuchu II Wojny ŚwiatowejSosnowiec:3.09.2007:Obchody 68 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej
Sosnowiec:3.09.2007:Obchody 68 Rocznicy Wybuchu II Wojny ŚwiatowejSosnowiec:3.09.2007:Obchody 68 Rocznicy Wybuchu II Wojny ŚwiatowejSosnowiec:3.09.2007:Obchody 68 Rocznicy Wybuchu II Wojny ŚwiatowejSpotkanie w Klubie im.Kiepury z okazji "Dnia Kombatanta":12.09.2007
Spotkanie działaczy ZKRPiBWP Oddział Sosnowiec z okazji 64 Rocznicy Bitwy pod Lenino: 12.10.2007Spotkanie działaczy ZKRPiBWP Oddział Sosnowiec z okazji 64 Rocznicy Bitwy pod Lenino: 12.10.2007Święto Niepodległości w Sosnowcu:9.11.2007

09.11.2007 r. Delegacje Związków Kombatanckich z okazji Święta Niepodległości złożyły kwiaty w miejscu straceń przy ul.Mościckiego, oraz przy ul.Wawel, na dziedzińcu Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.
31.10.2007 r. Na Cmentarzu przy ul.Mireckiego w Sosnowcu pożegnaliśmy św.pamięci Piotra Dworzeckiego.

Był zasłużonym kombatantem. Jako żołnierz odznaczony medalami i odznaczeniami, między innymi za udział w walkach nad Odrą i Nysą.
22.10.2007 r. W Miejskim Domu Kultury "Kazimierz" otwarta zostanie wystawa "Pamięci Więźniow Oświęcimia z terenu Zagłębia". Na otwarciu wystawy zaprezentowany zostanie monodram "Za smugą cienia" wykonaniu Leszka Tkaczyka i dzieci z kółka teatralnego. Wystawa potrwa do 2 listopada 2007.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us
22.10.2007 r. W Miejskim Domu Kultury "Kazimierz" w Sosnowcu otwarto wystawę "Pamięci Więźniów Oświęcimia z terenu Zagłębia".
12.10.2007 r. W Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbyło się uroczyste spotkanie z aktywem Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z okazji "64 Rocznicy Bitwy pod Lenino".

Była to okazja do podziękowania zasłużonym dla ZKRPiBWP.

W części artystycznej wystąpili z koncertem młodzi uczniowie Szkoły Muzycznej im. J.Kiepury w Sosnowcu.

Władze samorządowe Sosnowca reprezentował Z-ca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia, V-ce Przew. Rady Miejskiej Jarosław Pięta.

Życzenia kombatantom złożył również Poseł na Sejm RP Witold Klepacz.
13.09.2007 r. Na cmentarzu przy Będzińskiej pożegnaliśmy porucznika Wacława Kulaka pseudonim "Wilk", wieloletniego wiceprezesa sosnowieckiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK.

Pan Wacław był współzałożycielem Związku w Sosnowcu.

Podczas pogrzebu sylwetkę zmarłego przypomniała Pani Jadwiga Ziemiańczyk, oraz Prof.Włodzimierz Wójcik.

W imieniu władz samorządowych zmarłego pożegnał Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.
12.09.2007 r. W Miejskim Klubie im. Jana Kiepury odbyło się uroczyste spotkanie aktywu Zwiąku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniow Politycznych z władzami miasta z okazji "Dnia Kombatanta".

Podczas uroczystości p. Jop przedstawił historię Związku, następnie wręczono odznaczenia.

Gośćmi uroczystości był: Poseł na Sejm RP Witold Klepacz i Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.
03.09.2007 r. W Sosnowcu z okazji 68 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej odbyły się podniosłe uroczystości.. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz miejskich: Prezydent Kazimierz Górski, Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia, delegacje organizacji kombatanckich i młodzież.

Kwiaty złożono przy pomniku kobiet walczących w AK obok kościoła pw. Św. Tomasza, przy ul. Przechodniej w miejscu śmierci żołnierzy PPS-AK, oraz przy Pomniku Żołnierza Września 1939 roku na cmentarzu przy ul.Będzińskiej.
17.06.2007 r. W Sosnowcu odbyły się uroczystości 85 Rocznicy powrotu Śląska do Macierzy.

Pod Urzędem Miejskim w Sosnowcu delegacje władz miasta,organizacji kombatanckich i młodzieży złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomoc Sosnowca i Zagłębia dla powstanców śląskich.Następnie uroczystości odbyły się na ul.Sobieskiego,gdzie w roku 1922 uroczyście witano Gen.Szeptyckiego wkraczającego na czele wojsk polskich na Śląsk.

W uroczystościach wziął udzial Marszałek Woj.Śląskiego Moszyński, Wojewoda Pietrzykowski ,Prezydent Katowic Uszok,oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Łukawski i Jaskiernia.

W uroczystościach licznie uczestniczyła mlodzież oraz delegacje organizacji kombatanckich.

Na tablicy pamiątkowej złożono kwiaty.

Następnie uroczystości były kontynuowane w Szopienicach i w centrum Katowic pod gmachem teatru.
08.05.2007 r. Z okazji 62 Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej odbyło się w Sosnowcu uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem kobiet walczących w AK na ul.Orlej, pod tablicą na ul.Przechodniej, oraz pod pomnikiem Żołnierza Września 1939 na cmentarzu komunalnym przy ul.Będzińskiej.

W uroczystościach brały udział delegacje Zwiąków Kombatanckich, poczty sztandarowe,przedstawiciel Posła Klepacza, młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 3, oraz ZSO Nr 8 z ul.Hutniczej.

Władze samorządowe Sosnowca reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.
07.05.2007 r. W dniu 7.05.2007 odbyło się uroczyste spotkanie ze środowiskiem kombatanckim z okazji 62 Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

W trakcie uroczystości głos zabrali:* por. dr Henryk Jop-przedstawił historię polskiego oręża z okresu II wojny światowej* Prezydent Kazimierz Górski-przekazał życzenia dla środowiska kombatanckiego, a jednocześnie zadeklarował dalszą pomoc dla kombatantów* mjr Zbigniew Sieradzy- przekazal serdeczne pozdrowienia dla środowiska kombatanckiego.* Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia-przekazał życzenia dla środowiska kombatantów, a jednocześnie zadeklarował, że Urząd Miejski będzie dbał o miejsca pamięci narodowej.Następnie odbyla się uroczystość wręczenia odznaczeń.

Oprawę muzyczną zagwarantowała młodzież z Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu.

Prezydent Jaskiernia zaprosił na jutrzejsze uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa.
06.03.2007 r. W Urzędzie Miejskim w Sosnowcu Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia oraz przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień uhonorowali awansem, pozostającego w stanie spoczynku podporucznika Józefa Hojdę. Sosnowiczanin, zasłużony kombatant walk o niepodległość kraju podczas II Wojny Światowej został mianowany do stopnia porucznika.