Pomoc społeczna i zdrowie


wybierz rok

 
1935 1936 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


KALENDARIUM 2009 r.
31.12.2009 r.

Zabawa Sylwestrowa w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu

Jak zawsze dużym zainteresowaniem cieszyła się Zabawa Sylwestrowa w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu.


24.12.2009 r.

Wieczerza Wigilijna w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu

W dniu 24.12.2009 w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu przy ul.Jagiellońskiej 2 odbyła się Wieczerza Wigilijna.


24.12.2009 r.

Wieczerza Wigilijna w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu

W dniu 24.12.2009 w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu przy ul.Gen. Andersa 81b odbyła się Wieczerza Wigilijna.

23.12.2009 r.

Spotkanie Opłatkowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu

W dniu 23.12.2009 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu przy ul.Szybikowej 8 odbyło się Spotkanie Opłatkowe.

Życzenia w imieniu władz samorządowych Sosnowca przekazali: Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia i radny Jan Bosak.Nie zabrakło życzeń od Pani Dyrektor MOPS Haliny Szumskiej, oraz księży z tamtejszej parafii.


22.12.2009 r.

Caritas Diecezji Sosnowieckiej zorganizował wigilię

Caritas Diecezji Sosnowieckiej zorganizował wigilię dla bezdomnych i biednych z terenu Sosnowca i całej Diecezji Sosnowieckiej. Wigilia odbyła się w dniu 22.12.2009 o godz.13:00 w Domu Katolickim przy sosnowieckiej katedrze.


22.12.2009 r.

Spotkanie Opłatkowe w Stołówce Środowiskowej w Sosnowcu

W dniu 22.12.2009 w Stołówce Środowiskowej przy Placu Kościuszki 5 w Sosnowcu odbyło się Spotkanie Opłatkowe skierowane do najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.

22.12.2009 r.

Spotkanie Opłatkowe w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny w Sosnowcu

W dniu 22.12.2009 w Miejskim Ośrodku Wspierania Rodziny w Sosnowcu przy ul.Kraszewskiego 21 odbyło się Spotkanie Opłatkowe.

22.12.2009 r.

Spotkanie Opłatkowe w Stowarzyszeniu Klub Abstynentów "Przebudzenie" w Sosnowcu

W dniu 22.12.2009 w Stowarzyszeniu Klub Abstynentów "Przebudzenie" w Sosnowcu przy ul.Dobrzańskiego 99 w Sosnowcu zorganizowało Spotkanie Opłatkowe.

Były podziękowania za cały rok pracy, wspólne życzenia i dzielenie się opłatkiem.


21.12.2009 r.

Spotkanie Opłatkowe w Środowiskowym Domu Samopomocy "Salve" w Sosnowcu

W dniu 21.12.2009 w Środowiskowym Domu Samopomocy "Salve" w Sosnowcu przy ul.Lenartowicza 73 odbyło się Spotkanie Opłatkowe.Było wspólne łamanie się opłatkiem oraz wspólna Wigilia.

Życzenia w imieniu władz samorządowych przekazali obecni na uroczystości: Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia i radni: Jan Bosak i Zbigniew Muszyński.21.12.2009 r.

Spotkanie Opłatkowe w Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych w Sosnowcu

W dniu 21.12.2009 odbyło się Spotkanie Opłatkowe w Ośrodku Opiekuńczym dla Bezdomnych w Sosnowcu przy ul.Piotrkowskiej 19. Jak co roku uroczystości tej towarzyszyła piękna oprawa.Kolędy śpiewały dzieci z Ośrodka przy akompaniamencie zespołu. Były wystąpienia: Zastępcy Prezydenta Miasta Zbigniewa Jaskierni, radnego Rady Miejskiej Jana Bosaka, oraz ks. Dyrektora Caritas Wyporskiego.

Jak zwykle piękne życzenia przekazała pani Kierownik Alicja Kwiecień, która towarzyszy bezdomnym już wiele lat i wiele osób sprowadziła na dobre tory.

Wystąpienie pani Dyrektor Haliny Szumskiej, to wystąpienie szefowej instytucji , która nadzoruje pracę wielu instytucji pracujących na rzecz osób potrzebujących.

Jak zawsze w tym środowisku serdecznie witana pani Barbara Mikołajczyk, duch opatrznościowy bezdomnych i opuszczonych.
20.12.2009 r.

Sojusz Lewicy Demokratycznej wrażliwy na potrzeby najbiedniejszych

W dniach 19-20.12.2009 Sojusz Lewicy Demokratycznej w Sosnowcu zorganizował dwie akcje charytatywne skierowane na potrzeby najbiedniejszych i potrzebujących. W dniu 19.12.2009 pierwsza akcja miała miejsce na ul.Orlej na Pogoni. Patronował jej Zastępca Prezydenta Ryszard Łukawski.

Druga miała miejsce w dniu 20.12.2009 na Placu 100-lecia.Patronował jej Poseł Witold Klepacz. Mimo trzaskających mrozów z gorących posiłków i prezentów skorzystało kilkaset mieszkańców naszego miasta.

19.12.2009 r.

Spotkanie Opłatkowe w "Uwolnieniu"

Zarząd i Społeczność Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Uwolnienie" było organizatorem uroczystego Spotkania Opłatkowego.


18.12.2009 r.

Wigilia w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia

W dniu 18.12.2009 w Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu przy ul.Szymanowskiego 5a odbyło się uroczyste Spotkanie Opłatkowe.

Tradycyjnie podopieczni Centrum przygotowali program artystyczny z pięknymi polskimi kolędami. Potem wspólne łamanie się opłatkiem oraz tradycyjna polska Wigilia ze staropolskimi potrawami.

Życzenia w imieniu władz samorządowych przekazali Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia i V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Chęciński.


18.12.2009 r.

Uroczysty opłatek w Zespole Szkół Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 4 w Sosnowcu

Dzieci i pracownicy Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu przy ul. Koszalińskiej 51 byli organizatorami uroczystego opłatka. Poprzedziły je "Kukiełkowe Jasełka" w wykonaniu podopiecznych Centrum oraz "Jasełka" i koncert dzieci ze Szkoły Muzycznej w Dąbrowie Górniczej. Potem połamano się opłatkiem i spożyto wspólną kolację wigilijną.

W imieniu wladz samorządowych życzenia przekazali: Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia i radny Zbigniew Muszyński.
16.12.2009 r.

Wizyta wigilijna w Szpitalu Miejskim przy ul.3 Maja w Sosnowcu

W Szpitalu Miejskim w Sosnowcu przy ul. 3 Maja odbyło się w dniu 16.12.2009 spotkanie wigilijne. Zaproszeni goście odwiedzili oddział noworodków, gdzie przekazali życzenia dla mam i ich pociech. Potem odbyło się spotkanie w kaplicy szpitalnej. Była kolęda, błogosławieństwo od ks.Dyrektora CARITAS Wyporskiego, życzenia od Prezydenta Miasta Kazimierza Górskiego oraz chwila wspomnień dr Kocota.

Życzenia świąteczne dla środowiska lekarskiego i pielęgniarek przekazał resortowy Prezydent Zbigniew Jaskiernia i dyrektor Szpitala Miejskiego Zbigniew Swoboda. Po połamaniu się opłatkiem wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu.

Gospodarzem Wigilii był ordynator dr Maciej Ornowski .

14.12.2009 r.

Wigilia w Śląskim Stowarzyszeniu Osób Bez Krtani

W dniu 14.12.2009 w stołówce Akademickiej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego przy ul.Suchej 7 odbyła się kolacja opłatkowa.

Dziękując za zaproszenie, przekazuję dla całej społeczności Stowarzyszenia serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. 

11.12.2009 r.

Spotkanie Wigilijne w Warsztatach Terapii Zajęciowej TPD w Sosnowcu

W dniu 11.12.2009 w WTZ TPD przy ul.Jodłowej w Sosnowcu odbyło sie Spotkanie Wigijine.Była to okazja do wyróżnienia najlepszych pracowników WTZ.Podopieczni WTZ przygotowali interesujący program artystyczny. Gościnnie wystąpili artyści z Teatru Muzycznego z Gliwic.

Życzenia w imieniu władz samorządowych Sosnowca dla podopiecznych WTZ skierował obecny na uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.08.12.2009 r.

Obradowała Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano m.innymi:

 • Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany przeznaczenia dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Sosnowca
 • Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
 • Przedstawiono sytuację finansową Szpitala za okres 10 miesięcy 2009 r oraz propozycje NFZ w zakresie limitu finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital Miejski w Sosnowcu w roku 2010.
 • Przedstawiono założenia restrukturyzacji w Szpitalu Miejskim
 • Przedstawiono plany Szpitala odnośnie zwiększenia przychodów Szpitala ze sprzedaży świadczeń zdrowotnych.
 • Omawiano dotacje i zmiany Regulaminu Porzadkowego.
07.12.2009 r.

Mikołaj zawitał do Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu

Mikołaj nie zapomniał o podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu przy ul.Jagiellońskiej. Wszyscy otrzymali piękne prezenty i serdeczne życzenia.


04.12.2009 r.

Program integracyjny "Bajkowa Kraina"

Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci, które są uczestnikami zajęć wychowaczo-profilaktycznych i socjoterapeutycznych realizowanych przez szkoły i stowarzyszenia, dzieci ze świetlic srodowiskowych i placówek pomocowych miasta, dzieci członków klubów abstynenckich, dzieci pacjentów uczęszczających na terapię uzależnienia lub współuzależnienia, dzieci z rodzin doświadczonych bezrobociem rodziców, tj. m.innymi: SP 15, SP 22,SP 25, SP 27, SP 29, SP 33, SP 35, SP 11 (Stowarzyszenie Rozwoju Szkoły i Dzielnicy "Modrzejów"), Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych zorganizował program integracyjny, w ramach którego dzieci  będą uczestniczyły w spektaklu teatralnym afirmującym tolerancję i zyczliwość wobec drugiego człowieka.

W programie wezmą udział dzieci w wieku 7-13 lat wraz z wychowawcami, opiekunami i rodzicami.

Spektakl odbędzie się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

04.12.2009 r.

"Z choinki serca dar"- wspaniała inicjatywa kina "Helios"

Akcja pod hasłem "Z choinki serca dar" jest organizowana w naszym mieście po raz pierwszy. Bywalcy kina mają okazję uszczęśliwić podopiecznych sosnowieckiej placówki. Wystarczy ,że zerwą serduszko i kupią dziecku to, o co prosi. Potem trzeba tylko prezent włożyć pod choinkę i podpisać adresata.

Spełnione marzenia zostaną przewiezione przed Wigilią do Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 1 przy ul.Piwnika Ponurego w Sosnowcu.

W dniu 4.12.2009 serca zawisły na choince, która została ustawiona w holu kina "Helios" w Sosnowcu. Dzieci osobiście przystrajały choinkę. Patronat nad akcją objął Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca Zbigniew Jaskiernia.

Akcja trwa od 4 do 22.12.2009.
03.12.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano m.innymi:

 • Zaopiniowano budżet na 2010 rok z zakresu prac komisji.
 • Omówiono funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w mieście.
 • Przyjęto plan pracy komisji na I półrocze 2010 roku.
03.12.2009 r.

Posiedzenie Sztabu Akcji Zima 2009/2010 w Sosnowcu

Z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Sosnowca Zbigniewa Jaskierni obradował Sztab Akcji Zima. Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich placówek działających w strukturach MOPS, Caritas, Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego i innych.

Omówiono stan przygotowania placówek na okres zimowy.

01.12.2009 r.

"Moda na sukces- czyli kroki w samodzielność"

W dniu 1.12.2009 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące realizowanego przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu projektu systemowego "Moda na sukces- czyli kroki w samodzielność" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest poprawa funkcjonowania klientów MOPS w sferze życia społecznego i zawodowego.

Spotkanie było okazją do promocji projektu w jednostkach pomocy społecznej, instytucjach działających na terenie miasta oraz wśród lokalnych przedsiębiorstw.

30.11.2009 r.

Spotanie w "Krainie Czarów i Wróżb"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zorganizował spotkanie "W Krainie Czarów i Wróżb", które odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy "Salve" przy ul.Lenartowicza.

30.11.2009 r.

Zabawa Andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu

Jak co roku Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu przy ul.Jagiellońskiej przygotowała Kolację Andrzejkową dla podopiecznych placówki.


27.11.2009 r.

Forum pn. Kapitał ludzki-inwestycja XXI wieku

W dniu 27.11.2009 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu odbyło się Forum pn. Kapitał ludzki- inwestycja XXI wieku zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Honorowy patronat nad Forum objęli: Marszałek Województwa Sląskiego Bogusław Śmigielski i Prezydent Miasta Sosnowca Kazimierz Górski.

Władze samorządowe  Sosnowca na Forum reprezentował Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.

27.11.2009 r.

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Samorządowego

W dniu 27.11.2009 w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym Nr 2 w Sosnowcu przy ul.Suchej 21 odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Samorządowego.

Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia przekazał serdeczne życzenia dla pracowników socjalnych pracujących na rzecz Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego. Część z pracownikow została wyróżniona nagrodami finansowymi oraz dyplomami.

Podopieczni ZOW Nr 2 zrewanżowali się pięknym programem artystycznym.27.11.2009 r.

Obradowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Zbigniewa Jaskierni obradowała Powiatowa Społeczna Rada ds Osób Niepelnosprawnych.

26.11.2009 r.

Nowoczesny sprzęt medyczny dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Dzięki otrzymanej dotacji z budżetu Miasta Sosnowca Samodzielny Publiczny Szpital Miejski dokonał zakupu sprzętu i aparatury medycznej ratującej życie. Izby Przyjęć i Oddziały , a także Pracownie i Poradnie , wyposażono w: monitory parametrów życiowych, aparaty EKG, walizki reanimacyjne, respiratory pneumatryczne, ssaki elektryczne, pompy infuzyjne, łóżka do intensywnej terapii. 

26.11.2009 r.

Obradowała LII Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad przyjęto uchwałę następującej treści: "Zespół Opieki Dziennej-Publiczny Ośrodek Adopcyjny wchodzący w skład Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosbnowcu przekształca się z dniem 1 stycznia 2010 r w Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy z siedzibą w Sosnowcu przy ul.Krzywej 2.

26.11.2009 r.

Zabawa Andrzejkowa w DPS Nr 1 w Sosnowcu

Dzięki staraniom dyrekcji i personelu w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu przy ul. Gen. Andersa 81b odbyła się Zabawa Andrzejkowa.

21.11.2009 r.

SSRA "Dromader" obchodzi XXII Urodziny

W dniu 21.11.2009 w siedzibie Stowarzyszenia Ruchu Abstynenckiego "Dromader" na "Środuli" w Sosnowcu odbyły się uroczystości z okazji XXII Rocznicy powstania Stowarzyeszenia. Jest to najstarsze działające stowarzyszenie abstynenckie na terenie Sosnowca.

20.11.2009 r.

Nowe inwestycje w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w  Sosnowcu

Zakończył się trwający dwa lata remont Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu przy ul.Andersa 81b. W trakcie remontu placówka uzyskała pełną termomodernizację, urządzenia solarne wspomagające pozyskanie energii cieplnej. Ponadto w obiekcie powstała nowa winda, oraz wszelkie urządzenia zapewniające ochronę ppoż.

Wymieniono także instalacje elektryczne. Po remoncie placówka prezentuje się okazale.
19.11.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano m.innymi:

 • Zapoznanie się z budżetem miasta na 2010 rok w zakresie prac komisji
 • Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
 • Działalność klubów i stowarzyszeń abstynenckich.
 • Propozycje do planu pracy komisji na I półroczu
10.11.2009 r.

Zajęcia z muzykoterapii w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu

Zajęcia z muzykoterapii są dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu przy ul.Jagiellońskiej możliwością aktywnego uczestnictwa w procesie aktywizacji. Cieszą się dużą popularnością.


05.11.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano m.innymi:

 • Ocena postępu w restrukturyzacji SP Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
 • Ocena wykonania kontraktu i stabilność finansowa jednostek służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest gmina.
05.11.2009 r.

Obchody "Dnia Seniora"

Pensjonariusze i Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu przy ul.Szybikowej 8 zorganizowali uroczyste obchody "Dnia Seniora". Seniorzy przygotowali małe przedstawienie teatralne pt "Żuraw i czapla" Brzechwy, było wspólne śpiewanie, życzenia i poczęstunek.

Szanownych Seniorów odwiedzili i przekazali życzenia: Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia i Dyrektor MOPS Halina Szumska.03.11.2009 r.

Obradowała Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano m.innymi:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Porządkowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Miejskiego w Sosnowcu
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia sprzętu i aparatury medycznej
29.10.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad omówiono m.innymi:

 • Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie przyjęcia do realizacji "Rocznego Programu współpracy Miasta Sosnowca z organizacjami pożytku publicznego na 2010 rok.
28.10.2009 r.

Wyróżnienie dla Zbigniewa Krzemińskiego

W dniu 28.10.2009 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń przyznanych przez Prezydenta RP dla zasłużonych dla TPD. Okazją była rocznica 90 lecia TPD. Wśród odznaczonych 3 osób Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski znalazł się Prezes TPD w Sosnowcu Zbigniew Krzemiński.

27.10.2009 r.

Spartakiada dla osób bezdomnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu był organizatorem Spartakiady dla bezdomnych. Spartakiada rozegrana na hali sportowej przy ul. Orląt Lwowskich składała się z 3 konkurencji: piłki nożnej, tenisa stołowego i szaców.

Uroczystego otwarcia Spartakiady dokonali: Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskirnia i V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Wolski.

Za organizację odpowiadala Pani Barbara Mikołajczyk.

25.10.2009 r.

Zadania modernizacyjno-remontowe realizowane przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu w roku 2009.

 • Modernizacja gabinetu zabiegowego oraz malowanie poczekalni na I piętrze w Przychodni nr 10-  40 tys zł
 • Przebudowa szybu windowego oraz dostawa i montaż dźwigu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Przychodni Nr 9-   220 tys zł.
 • Przebudowa wejścia głównego, holu i rejestracji w Przychodni Nr 9-  365 tys. zł
 • Przystosowanie Przychodni Nr 4 dla potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa szybu oraz dostawa i montaż dźwigu-  250 tys. zł
 • Modernizacja pomieszczeń Poradni DD1 i Poradni Ginekologicznej w Przychodni Nr 4
 • Wykonanie docieplenia elewacji w Przychodni Nr 9- I etap-   180 tys. zł
 • Modernizacja budynku przychodni Nr 20- I etap wymiana stolarki okiennej -  50 tys. zł
 • Zakup aparatu USG z Dopplerem i specjalistycznymi glowicami dla Przychodni Nr 20.
24.10.2009 r.

10 Rocznica powstania Klubu Abstynenta "Przebudzenie"

Zarząd i Społeczność KA "Przebudzenie" była organizatorem uroczystości z okazji 10 rocznicy powstania klubu. Uroczystości odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 25 przy ul.Klonowej 12.

W programie obchodów znalazły się następujące punkty programu:

 • Godz.17:00- Msza Święta w Kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla w Sosnowcu-Klimontowie ,ul.Kraszewskiego 25 odprawiona przez kapelana środowisk abstynenckich ks. Bronisława Gawrona.
 • Godz.18:30-część oficjalna uroczystości 10-lecia w Szkole Podstawowej Nr 25 w Sosnowcu-Klimontowie, ul.Klonowa 12
 • Godz.20:30-zabawa, przy zespole "Zdrowe życie" z Zabrza.

W imieniu władz samorządowych Sosnowca życzenia dla Klubu przekazał Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia. 

22.10.2009 r.

Obradowała Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Adopcji oraz Opieki Zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w mieście

Podczas obrad omawiano następujące tematy:

 • Struktura organizacyjna instytucji gminnych działających w przemiocie komisji.
 • Rodziny zastępcze-przedstawienie projektu programu wsparcia dla zawodowych rodzin zastępczych.
20.10.2009 r.

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa w Sosnowcu

Pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Ryszarda Łukawskiego odbyło sie posiedzenie Powiatowej Komisji Bepieczeństwa. Podczas obrad omawiano funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego w świetle postanowień ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Szczególnie wnikliwie analizowano współpracę takich instytucji jak: Pogotowie Ratunkowe, Szpitalny Oddział Ratunkowy działający w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Barbary i Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II.

Analizowano rozwiązania prawno-organizacyjne centrów powiadamiania ratunkowego, ze szczególnym akcentem na funkcjonowanie Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

W spotkaniu uczestniczył także Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.

19.10.2009 r.

IX Konferencja Profilaktyka Raka Piersi w Sosnowcu

Sosnowieckie Stowarzyszenie Amazonek "Życie" było organizatorem IX Konferencji Profilaktyka Raka Piersi.

Konferencja odbyła się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

19.10.2009 r.

Turnus rehabilitacyjno-rekreacyjny w Rzędkowicach

W dniach 19.10-31.10.2009 Fundacja "DOMIN" z Warszawy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Dobra Sprawa z Sosnowca zorganizowali wyjazd rehabilitacyjno-rekreacyjny do Rzędkowic na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dla uczniów, podopiecznych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 i Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia z Sosnowca.Była wspinaczka skałkowa, zajęcia z hipoterapii i wiele atrakcji.

Druga edycja powyższego przedsięwzięcia odbędzie się pod koniec listopada 2009.18.10.2009 r.

Turniej Brydża Sportowego Parami-Jesień 2009

Zarząd i Społeczność Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Uwolnienie" zapraszają w dniu 18.10.2009 na Turniej Brydża Sportowego Parami -Jesień 2009.

Program:

 • Godz.9:30-Rozpoczęcie Turnieju-siedziba Stowarzyszenia-Sosnowiec- ul.Niepodległości 17
 • Godz.14:00 Zakończenie Turnieju-wręczenie Pucharów i Nagród dla zwyciężców

16.10.2009 r.

"Dzień Białej Laski"

Zarząd Polskiego Związku Niewidowmych zaprasza w dniu 16.10.2009 o godz.16:00 na "Dzień Białej Laski" do siedziby Zarządu przy ul.1 Maja 21/23 w Sosnowcu.

15.10.2009 r.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano następujące tematy:

 • Pomoc osobom bezdomnym ( przygotowanie do Akcji Zima)
 • Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i alimentacyjnych.
 • Skuteczność programów profilaktycznych i terapeutycznych współfinansowanych przez Gminę.
 • Dyskutowano nad potrzebami finansowymi Szpitala Miejskiego w kontekście planowanych prac inwestycyjnych i remontowych w 2010 roku.
10.10.2009 r.

Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów

Z okazji Światowego Dnia Opieki Paliatywnej i Hospicjów odbyła się w Parafii Św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. biskupa Grzegorza Kaszaka. Po mszy świętej odbył się charytatywny koncert wokalno-instrumentalny na rzecz hospicjum. Wystąpił ks. Paweł Sobierajski i jego goście.

07.10.2009 r.

Inauguracja Ogólnopolskiej Kampanii "Pola Nadziei" w Sosnowcu

Tegoroczna Kampania wystartuje w dniu 7.10.2009 uroczystym sadzeniem żonkili w centralnych miejscach miasta. Finał Kampanii planowany jest w maju 2010 roku.

07.10.2009 r.

Rusza budowa Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem

W dniu 7.10.2009 w sali konferencyjnej Szpitala Miejskiego przy ul.Zegadłowicza 3 podpisana została umowa na wykonanie Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem. Prace potrwają ok. 270 dni.

02.10.2009 r.

"Moda na sukces- czyli kroki w samodzielność"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu był organizatorem uroczystego wręczenia certyfikatów potwierdzających ukończenie zajęć warsztatowych w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych, w ramach projektu systemowego.

Uroczystośc odbyła się w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy ul.Naftowa 35 w Sosnowcu.

01.10.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano następujące tematy:

 • Realizacja programów profilaktycznych w czasie wypoczynku letniego i sprawozdanie z letniego wypoczynku dzieci finansowanych przez WZO.
 • Pomoc osobom starszym świadczona przez DPS-y i dzienne domy pomocy społecznej
 • Realizacja zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Psychoterapii i Leczenia Uzależnień od Alkoholu w mieście.
30.09.2009 r.

Posiedzenie Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Adopcji oraz Opieki Zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w mieście Rady Miejskiej w Sosnowcu

Przed posiedzeniem Komisji podpisano Porozumienie dotyczące zasad współpracy pomiędzy instytucjami na terenie Sosnowca, działającymi w obszarze opieki nad dziećmi pozbawionymi, bądź zagrożonymi brakiem opieki w rodzinach naturalnych.

Porozumienie podpisali:

 • Wydział IV Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Szpital Miejski
 • Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
 • Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie
 • Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 1
 • Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 2
 • Zespół Opiekuńcz0-Wychowawczy Nr 3
 • Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 4
 • Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Porozumienie podpisano pod patronatem: Przewodniczącedgo Rady Miejskiej Daniela Miklasińskiego i Prezydenta Miasta Sosnowca Kazimierza Górskiego.

29.09.2009 r.

"Okno życia " powstało w Sosnowcu

Przy Klasztorze Sióstr Karmelitanek przy ul.Kierocińskiej powstało pierwsze w Zagłębiu "Okno życia". W uroczystości otwarcia wzięli udział m.innymi: biskup diecezji sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Stefan Wyporski.

20.09.2009 r.

Termodernizacja Szpitala Miejskiego w Sosnowcu postępuje szybko

Szpital Miejski w Sosnowcu przy ul.Szpitalnej podlega od kilku miesięcy procesowi termomodernizacji. Prace wkroczyły w decydującą fazę.Prace polegają na ocieplaniu ścian, wymianie stolarki okiennej.


17.09.2009 r.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad omówiono m.innymi:

 • Informacja o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze 2009 rok wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 rok SPZOZ-ów i MOPS
 • Informacja o wydatkowaniu środków na dodatki mieszkaniowe w I półroczu 2009 roku.
14.09.2009 r.

"Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi"

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Salve" oraz Urząd Miejski w Sosnowcu byli organizatorami spotkania pt "Schizofrenia- otwórzcie drzwi". Spotkanie odbyło się w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu.

14.09.2009 r.

Wychowankowie ZO-W Nr 3 z wizytą w Mini Zoo

W dniu 14.09.2009 wychowankowie Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 3 w Sosnowcu uczestniczyli w zorganizowanej wycieczce do Mini Zoo w Kazimierzu Górniczym. Pobyt dzieci był wynikiem wieloletniej współpracy placówki z p. Joanną Adamczyk oraz młodzieżą z Gimnazjum Nr 6 w Sosnowcu. Największą atrakcją dla dzieci było karmienie zwierząt przygotowanymi smakołykami. Zorganizowano również konkursy malowania kredą na asfalcie oraz zabawy na placu zabaw. Kierownik ZOW Nr 3 Katarzyna Indyka informuje,że współpraca z Gimnazjum Nr 6 będzie kontynuowana.


12.09.2009 r.

Impreza promująca poszukiwanie rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych domu rodzinnego

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy dzialający w Sosnowcu przy ul.Krzywej 2 zaprasza w dniu 12.09.2009 do udziału w imprezie w Zamku Sieleckim, której celem jest poszukiwanie rodzin zastępczych dla dzieci pozbawionych domu rodzinnego.Impreza przeznaczona jest dla rodzin z dziećmi. Przygotowano wiele atrakcji:

 • Nauka tańca nowoczesnego w wykonaniu Jurija Żurajewa- uczestnika You Can Dance
 • Projekcja filmu familijnego "Zebra z klasą"
 • Zabawy dla dzieci

W trakcie imprezy osoby zainteresowane będą miały okazję uzyskać informację na temat rodzinnej opieki zastępczej.

12.09.2009 r.

"Festyn Integracyjny w ZSO Nr 8"

Pracownicy Socjalni Miejskiego Osrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu byli organizatorami "Festynu Integracyjnego", który odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul.Hutniczej 6.

11.09.2009 r.

Festyn Integracyjny na terenie Klubu Sportowego "Budowlani"

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu byli organizatorami "Festynu Integracyjnego", który odbył się na terenie Klubu Sportowego "Budowlani" przy ul.1 Maja 23 w Sosnowcu.

04.09.2009 r.

Festyn Środowiskowy przy Placu Kościuszki

Pracownicy Socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu byli organizatorami "Festynu Integracyjnego", który odbył się przy ul. Plac Kościuszki w Sosnowcu na terenie Stołówki Środowiskowej.

Projekt "Moda na sukces- czyli kroki w samodzielność" był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gośćmi Festyny byli m.innymi: Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia, i V-ce Przew.Rady Miejskiej Arkadiusz Chęciński.

03.09.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Komisja podczas posiedzenia wyjazdowego, które odbyło się w obiekcie SPZZOZ Szpital Miejski przy ul.Zegadłowicza omawiała aktualną sytuację w SPZZOZ Szpital Miejski, ze szczególną uwagą na sytuację finansową szpitala, postęp procesu restrukturyzacji a także ocenę postępu inwestycji.

31.08.2009 r.

Otwarcie nowej siedziby Żłobka Nr 1 w Sosnowcu

W dniu 31.08.2009 odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Żłobka Nr 1 w Sosnowcu przy ul.Wojska Polskiego 19. Będzie to najbardziej nowoczesna placówka żłobka w naszym mieście.Będzie tu mogło przebywać jednorazowo ok.45 dzieci.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.innymi: Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski, Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia, Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Miklasiński, radni Rady Miejskiej,przedstawiciel kleru, a także dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek. Z tej okazji na ręce pani Barbary Wieczorek kierownika Żłobka Miejskiego ślę serdeczne życzenia dla personelu, dzieciaków i ich rodzin. Niech placówka służy Wam jak najlepiej !!
30.08.2009 r.

"Sierpniowy Festyn Trzeźwościowy"

Caritas Diecezji Sosnowieckiej zaprasza na "Sierpniowy Festyn Trzeźwościowy", który odbędzie się na terenie Noclegowni Caritas w Sosnowcu przy ul.Kaliskiej 25 od godz.16:00.

W programie przewidziano:

 • Pieczenie kiełbasek
 • prezentacja klubów astynenckich z terenu Sosnowca
 • Inauguracja działalności punktu porad socjalnych przy Noclegowni dla Bezdomnych.
29.08.2009 r.

XVIII Ogolnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej "Zamczysko 2009"

W dniu 29.08.2009 o godz.10:30 w Olsztynie k/Częstochowy odbędzie się XVIII Ogólnopolski Przegląd Abstynenckiej Twórczości Artystycznej "Zamczysko 2009".

Impreza trwać będzie w dniach 27-30.08.2009.

Organizatorami są:

 • Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne Katowice
 • Gminny Ośrodek Kultury-Olsztyn k/Częstochowy.
25.08.2009 r.

Obradowała Komisja Budżetowa Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano m.innymi:

 • Finansowanie zadań samorządowych zakładów opieki zdrowotnej w mieście w I półroczu 2009 roku.
20.08.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej

Podczas obrad omawiano m.innymi następujące zagadnienia:

 • Współpraca Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami pozarządowymi
 • Wolontariat w pomocy społecznej
20.08.2009 r.

Projekt socjalny "Pierwsza Pomoc"

Pracownicy socjalni Punktu Terenowego Nr 4 zaprosili na projekt socjalny "Pierwsza pomoc", który odbył się w Świetlicy Plenerowej przy ul.Kościuszki 5.

Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem dzieci. Był to trzeci etap, albowiem wcześniej dzieci poznawały zagrożenia jakie niesie : woda i ogień.

Pokazy ratowników medycznych z pewnością poszerzyły zasób wiedzy dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Gościem projektu był Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.16.08.2009 r.

Klub Młodzieżowy Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny na wycieczce w Skarżycach

Bardzo prężnie działa Klub Młodzieżowy Miejskiego Ośrodka Wspierania Rodziny z ul.Kraszewskiego w Sosnowcu. Klub w okresie wakacji podejmował wiele cennych inicjatyw. Klub prowadzi Anna Dudek-Koczwara. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się wycieczka do Skarżyc na Jurę Krakowsko-Częstochowską. W trakcie tej wycieczki młodzież pod okiem instruktorów  mogła się zapoznać z elementami wspinaczki skałkowej.

07.08.2009 r.

Nie wiedzą co to nuda

Podopieczni Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul.Szymanowskiego aktywnie spędzają wakacje. Dzięki dużemu zaangażowaniu Kierownictwa Placówki na czele z Panem Leszkiem Falisem, nie brakuje wielu atrakcji. A są to przedstawienia, wspólne tańce, gry i zabawy. Poczucia humoru można pozazdrościć.
31.07.2009 r.

Pożegnanie dzieci wyjeżdżających na wypoczynek do Francji

W dniu 31.07.2009 przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu nastąpiło pożegnanie dzieci wyjeżdżających na wypoczynek do Francji. Urząd Miejski w Sosnowcu już od kilku lat organizuje tę akcję. W tym roku dzieci wyjechały na wypoczynek do rodzin francuskich a także na obóz. Dzieci są rekrutowane z rodzin o najtrudniejszej sytuacji materialnej.W pożegnaniu dzieci brał udział Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.


30.07.2009 r.

"Biesiada piwna" w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Kierownictwo Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul.Szymanowskiego przygotowało w okresie wakacyjnym wiele atrakcji dla swoich podopiecznych. Tym razem przygotowano "Biesiadę piwną" przy piwie bezalkoholowym. Nie zabrakło wspólnego śpiewania, tańczenia, a przede wszystkim dobrego humoru.


28.07.2009 r.

"W zdrowym ciele zdrowy duch"

Podopieczni dziennego Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul.Szymanowskiego przestrzegają maksymy "W zdrowym ciele zdrowy duch". Tym razem zawitali na kręgielnie gdzie odbyli zawody.


10.07.2009 r.

Obradowała Rada Społeczna Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Zbigniewa Jaskierni obradowała Rada Społeczna Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Podjęto następujące tematy:

 • Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Porządkowym Samodzielnegop Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski"
 • Podjęto uchwałę w sprawie zmian w statucie "Szpitala Miejskiego"
 • Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania harmonogramu restrukturyzacji- Priorytet I zadanie 3 Strategicznego Planu Rozwoju Szpitala na lata 2008-2014.
 • Zaopiniowan Sprawozdanie z wykonania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 • Przyjęto Sprawozdanie z realizacji zadania "Utworzenie Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem
 • Sprawy bieżące
07.07.2009 r.

Rozpoczyna się praca nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020 miasta Sosnowca

W dniu 7.07.2009 pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Zbigniewa Jaskierni rozpoczął pracę Zespół d/s przygotowania diagnozy problemów społecznych na lata 2011-2020.

W zespole pracuje kilkadziesiąt osób reprezentujących wiele instytucji, których dane będą niezbędnym składnikiem do Strategii.

Opracowanie Strategii będzie trwało ponad rok czasu. Planowane uchwalenie Strategii w III kwartale 2010 roku.

06.07.2009 r.

Obradowała Komisja d/s Rozwiązywania Problemów Adopcji oraz Opieki Zastępczej Dla Dzieci Pozbawionych Opieki Rodzicielskiej w mieście.

Z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta Zbigniewa Jaskierni obradowała Komisja d/s RPAOOZDDPORWM.

Podczas obrad omawiano m.innymi następującą tematykę:

 • Program rozwoju rodzicielstwa zastępczego
 • Omówienie propozycji podjęcia działań i zmian organizacyjnych- "Miejski Program Wsparcia Rodzin Zastępczych"
 • Adopcje
03.07.2009 r.

II etap termomodernizacji Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu

W dniu 3.07.2009 w Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Sosnowcu przy ul. Jagiellońskiej 2 przebywał Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia. Zapoznał się z postępem prac realizacyjnych II etapu termomodernizacji obiektu. Spotkał się z wykonawcami remontu, Kierownictwem Placówki oraz podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej Nr 2.


03.07.2009 r.

II - etap temomodernizacji Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Andersa 81b w Sosnowcu

W dniu 3.07.2009 w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu przebywał Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia. Zapoznał się z postępem prac przy realizacji etapu II termomodernizacji obiektu. Ponadto spotkał się z wykonawcami remontu, Kierownictwem placówki, personelem oraz podopiecznymi placówki.
02.07.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

W dniu 2.07.2009 członkowie Komisji w ramach wyjazdowego posiedzenia zapoznali się z działalnością Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta przy ul.Mikołajczyka w Sosnowcu.

Członkowie Komisji zapoznali się z działalnością placówki. Kierownik WTZ zapoznał z zakresem aktualnie realizowanych remontów w placówce.

W posiedzeniu Komisji oprócz jej członków uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.


02.07.2009 r.

Obradowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Zbigniewa Jaskierni obradowła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.Podczas obrad omawiano m.innymi:

 • Informacja o realizacji programu profilaktycznego pn "Ostrzeżenie zdrowotne"
 • Informacja o kampanii "Po narkotykach rozum wysiada" realizowanego przez Krajowe Biuro d/s Przeciwdziałania Narkomanii.

Więcej na stronie www.rozumwysiada.pl

Antynarkotykowy telefon zaufania: 0-801-199-990

23.06.2009 r.

Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II w X Rocznicę powstania Centrum Pediatrii w Sosnowcu

W dniu 23.06.2009 przed budynkiem Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu-Klimontowie nastąpiło odsłonięcie rzeźby przedstawiającej Papieża Jana Pawła II z dzieckiem na ręku. Papież Jan Paweł II jest patronem placówki, obchodzącej w tym roku X Rocznicę powstania.Twórcą rzeźby jest artysta rzeźbiarz Wojciech Dzienniak.

W uroczystości wzięli udział m.innymi:

 • Senator RP Zbigniew Szaleniec
 • Poseł na Sejm RP Jarosław Pięta
 • Bp.Grzegorz Kaszak
 • Zastępcy Prezydenta Miasta: Ryszard Łukawski i Zbigniew Jaskiernia
 • Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Miklasiński
 • Przewodniczący Sejmiku Woj.Śląskiego Michał Czarski18.06.2009 r.

XLV Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas Sesji omawiano m.innymi:

 • Informacja o przebiegu działan restrukturyzacyjnych w SP ZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu. Informację przekazał Dyrektor Zbigniew Swoboda.
17.06.2009 r.

Uroczyste wręczenie dyplomów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

W Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Czeladzi odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.

Uczestniczyli: Kierownictwo Kolegium Służb Społecznych, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, Burmistrz Czeladzi, dyrektorzy, kierownicy jednostek pomocy społecznej, przedstawiciele Urzędów Miejskich z terenu Zagłębia.

Ponadto wręczono dyplomy dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Urząd Miejski w Sosnowcu reprezentowała Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

17.06.2009 r.

Zjazd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Sosnowcu

W siedzibie PCK w Sosnowcu przy ul.1 Maja 21/23 odbył się Zjazd Rejownowy PCK. W spotkaniu uczestniczyli:władze lokalne i regionalne PCK, V-ce Prezes Zarządu Rejonowego Józef Lupa, poseł na Sejm RP Witold Klepacz, organizacje współpracujące z PCK.

Celem Zjazdu było uhonorowanie działaczy PCK oraz wybór nowych władz.

Nowym Prezesem Zarządu Rejonowego PCK został wybrany Józef Lupa.

Urząd Miejski w Sosnowcu reprezentowała Katarzyna Głowacka.

16.06.2009 r.

Obradowała Rada Społeczna SP ZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu

Podjęto następujące tematy:

 • Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej z dnia 18.05.2009
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia środków trwałych poprzez likwidację
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Porządkowego SPZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu dotyczących: a/ zmiany lokalizacji Bloku Porodowego, Poradni Chirurgicznej Ogólnej I, Poradni Kontroli Rozwoju Noworodka i Wcześniaka, Poradni Chorób Piersi I, Poradni Proktologicznej, Pracowni Endoskopii. b/ zmiany lokalizacji Poradni Leczenia Bólu, c/ zmiany nazwy Laboratoriów Analitycznych oraz włączenia Oddziału Anestezjologii I w struktury Anestezjologii II i zmiany jego nazwy na Oddział Anestezjologii.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie zmian Regulaminu Porządkowego SPZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu dotyczących przeniesienia Oddziału Neurologii II z obiektu II przy ul.Zegadłowicza 3 do obiektu I przy ul.Szpitalnej.
 • Zmiana nazwy Szpitala
 • Podjęcie uchwały o zakupie urządzenia RTG
15.06.2009 r.

Gala Konkursu Plastycznego "Świat Małego Dziecka"

Wychowankowie Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 3 Centrum w Sosnowcu w dniu 15.06.2009 uczestniczyli w Gali Finałowej Konkursu Plastycznego "Świat Małego Dziecka" w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Wychowankowie Zespołu zdobyli wyróżnienie w projekcie plastycznym. Placówka z Sosnowca była jedną z 36 które brały udział w projekcie z całego województwa śląskiego.

06.06.2009 r.

V Piknik Rodzinny

W dniu 6.06.2009 na terenie Hippicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Rekreacyjnego "Trójka" w Jaworznie-Ciężkowicach odbędzie się V Piknik Rodzinny dla dzieci , rodzin adopcyjnych i rodzin zastępczych. Wspólną zabawę zorganizowano z okazji Dnia Zastępczego Rodzicielstwa i Dnia Dziecka. Organizatorem Pikniku jest Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

06.06.2009 r.

MOPS zorganizował Festyn

Na terenie ogrodu przy Placu Kościuszki w Sosnowcu z inicjatywy MOPS w Sosnowcu został zorganizowany Festyn dla dzieci.
05.06.2009 r.

Wernisaż wystawy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia byli organizatorami wystawy prac fotograficznych przygotowany przez podopiecznych Ośrodka. Wernisaż wystawy odbył się w SOW przy ul. Grota Roweckiego 2 w Sosnowcu.

04.06.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej

Podczas obrad omawiano następujące tematy:

 • Informacja o przebiegu działań restrukturyzacyjnych w SPZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu
 • Aplikacja środków pomocowych przez MOPS.
04.06.2009 r.

Integracja z niepełnosprawnymi

W ramach Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbyło sie spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych z Prezydentem Miasta Kazimierzem Górskim i pracownikami urzędu. Wizyta miała na celu podzielenie się wymianą doświadczeń związanych z niepełnosprawnością.

03.06.2009 r.

"Giełda Pracy dla młodzieży"

W Punkcie Terenowym Nr 3 przy ul. Naftowej 35 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyła się realizacja projektu socjalnego "Giełda Pracy dla Młodzieży".

03.06.2009 r.

Obradowała Komisja d/s Rozwiązania Problemów Adopcji oraz Opieki Zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej w mieście

Komisja omawiała następujące tematy:

 • Procedury adopcyjne
 • Miejski Program Wsparcia dla Rodzin Zastępczych
01.06.2009 r.

"Dzień Dziecka" w Zespole Opiekuńczo-Wychowaczym Nr 4

W ZOW Nr 4 przy ul. Koszalińskiej 51 odbyły się obchody Dnia Dziecka. Z tej okazji wszystkim dzieciom przekazuję gorące ucałowania.

01.06.2009 r.

Obchody Dnia Dziecka w ZOW Nr 3

Wychowacy i podopieczni Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 3 w Sosnowcu byli organizatorami uroczystych obchodów Dnia Dziecka. Z tego względu dla wszystkich podopiecznych zasyłam serdeczne całusy.

01.06.2009 r.

"Dzień Dziecka" w ZOW Nr 1

Wychowawcy i podopieczni Zespołu Opiekuńcz-Wychowawczego Nr 1 w Sosnowcu byli organizatorami uroczystych obchodów Dnia Dziecka. Z tej okazji zasyłam serdeczne całusy.

01.06.2009 r.

Dzień Dziecka w ZOW Nr 2 w Sosnowcu

Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy Nr 2 w Sosnowcu przy ul.Suchej 21 był organizatorem uroczystych obchodów Dnia Dziecka. Z tej okazji wszystkim podopiecznym przesyłam gorące całusy.

31.05.2009 r.

III Festyn Środowiskowo- Integracyjny "Wszystkie dzieci nasze są".

Na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu przy ul. Jodłowej 1 z okazji:

 • Międzynarodowego Dnia Dziecka
 • Dni Sosnowca
 • 90 lecia działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Polsce
 • 50 lecia działalności Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu

odbył się III Festyn Środowiskowo-Integracyjny "Wszystkie Dzieci nasze są".W programie znalazły się:

 • zabawy sportowo- rekreacyjne, konkursy plastyczne, muzyczne itp
 • występy artystyczne: TITO z programu You Can Dance- Po prostu tańcz
 • zespoły wokalno-taneczne "Tolerancja" i "Kiepurki"
 • pokazy tresury psów policyjnych, pokazy zawodników Klubu Karate
 • kuchnia polowa;grill, kawa,ciasto
 • spotkania lokalnej społeczności, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin, opiekunów i przyjaciół.

29.05.2009 r.

Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Sosnowcu

Od 29 maja do 5 czerwca obchodzony będzie w Sosnowcu Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy "Tygodnia Godności" przygotowali spotkania, konkursy, koncerty, festyny i zabawy.

29.05.2009 r.

Wystawa Poplenerowa w "Salve"

Środowiskowy Dom Samopomocy "Salve" był organizatorem wystawy poplenerowej "Pejzaże i architektura Sosnowca". Wystawa odbyła się w siedzibie ŚDS "Salve" w Sosnowcu przy ul.Lenartowicza 73.Program dofinansowała Gmina Sosnowiec.

27.05.2009 r.

VIII Turniej Klubów Abstynenckich

Członkowie Stowarzyszenia "Uwolnienie" wzięli udział w VIII Turnieju Klubów Abstynenckich woj.śląskiego o Puchar Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój, gdzie zdobyli III miejsce.27.05.2009 r.

Zaprosili nas:

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane zaprosili nas na Spotkanie Jubileuszowe z okazji "15 lat Stowarzyszenia i 10 lat Ośrodka". Uroczystości w dniach 27-28.05.2009 odbyły się w Siemianowicach.

22.05.2009 r.

Kampania "Pola Nadziei" w Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu

W dniu 22.05.2009 w Gimnazjum Nr 16 w Sosnowcu odbył się festyn będący podsumowaniem Kampanii "Pola Nadziei". Podczas festynu, który prowadziła aktorka Teatru Zagłębia Elżbieta Laskiewicz oraz uczniowie gimnazjum Nr 16 odbyło się ogłoszenie wyników konkursów (plastycznego, literackiego, fotograficznego), pokazy sprawnościowe zespołów sportowych, występy artystyczne.

Nagrody dla wyróznionych wręczał: Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia i radny Jan Bosak.

W tym miejscu podziękowanie za przeprowadzenie Kampanii ślę na ręce :Małgorzaty Czapli-Szefa Hospicjum Domowego św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, Małgorzaty Leśniewskiej- koordynatora Kampanii, siostry Nikodemy, dyrektorów szkół którzy zachęcili młodzież do udziału w Kampanii.

Ostatnim akordem tego dnia był Marsz Nadziei. Była to forma zamanifestowania potrzeby niesienia nadziei i pomocy wszystkim osobom chorym, cierpiącym i ich rodzinom. Maszerowano ulicami miasta do Parku Sieleckiego, gdzie odbył się pokaz umiejętności Straży Pożarnej i wypuszczenie w powietrze ogromnego transparentu "Pola Nadziei" unoszonego przez balony.

W dniu 23.05.2009 odbędzie się jeszcze zbiórka pieniężna w supermarkecie Carrefour.

20.05.2009 r.

Kampania "Pola Nadziei"

Na Placu Stulecia w Sosnowcu w dnniach 20-21.05.2009 zostało zorganizowane stoisko informacyjne Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, kiermasz prac dzieci. Nie zabrakło występów artystycznych dzieci i mlodzieży.

20.05.2009 r.

Zmarła Juliana Starke- Kronfeld !!

Z głębokim żalem żegnamy długoletniego pracownika SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Sosnowcu lek. psych. Juliane Starke- Kronfeld. Była bardzo zaangażowana w pomoc dla Stowarzyszeń Abstynenckich w Sosnowcu.

Cześć Jej Pamięci !!

18.05.2009 r.

Obradowała Rada Społeczna SPZZOZ "Szpitala Miejskiego" w Sosnowcu

Pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskierni obradowala Rada Społeczna "Szpitala Miejskiego".

Rada Społeczna omawiała następujące tematy i podjęła następujące uchwały:

 • Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej "Szpital Miejski" w Sosnowcu za okres od 6.02.2008- 31.12.2008.
 • Podjęła Uchwałę w sprawie zaopiniowania zmiany planu finansowego SPZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu na rok 2009.
 • Podjęła Uchwałę w sprawie zaopiniowania rozszerzenia działalności SPZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu Poradni z zakresu leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego w dziedzinie medycyny pracy.
 • Podjęła uchwały w sprawie zmiany statutu SPZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu dotyczącej rozszerzenia działalności podstawowej z zakresu leczenia ambulatoryjnego specjalistycznego z dziedziny medycyny pracy.
17.05.2009 r.

Ogólnopolska Kampania Społeczna "Pola Nadziei"

W dniach od 17-22.05.2009 odbędzie się finalowy tydzień Ogólnopolskiej Kampanii "Pola Nadziei". W ramach tej okazji odbędą się m.innymi następujące przedsięwzięcia:

 • 19.05.2009 godz.11:00-14:00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu Konferencja Naukowa pt "Co o nowotworach wiedzieć powinienem? 
 • 20 i 21.05.2009- Plac Stulecia: hospicyjne stoisko informacyjne, stoisko Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, kiermasz prac dzieci, występy artystyczne dzieci i młodzieży.
 • 22.05.2009- Gimnazjum Nr 16 ul. Legionów w Sosnowcu, ogłoszenie wyników konkursów ( plastycznego, literackiego, fotograficznego), pokazy sprawnościowe zespołów sportowych, występy artystyczne.
 • 22.05.2009 godz.13-16-"Marsz Nadziei"- jako zamanifestowanie potrzeby niesienia nadziei i pomocy wszystkim osobom chorym, cierpiącym i ich rodzinom..
17.05.2009 r.

I Otwarty Abstynencki Turniej Parami w Brydżu

W dniu 17.05.2009 odbył się I Otwarty Abstynencki Turniej Parami w Brydżu Sportowym o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Uwolnienie" w Sosnowcu. Turniej pod patronatem Urzędu Miejskiego w Sosnowcu odbył się w siedzibie St.R.A "Uwolnienie" Sosnowiec ul.Niepodległości 17. Udział wzięlo 25 par. Nagrody wręczała pani Prezes Elżbieta Świątek .

I miejsce- Z.Mącior- J.Ujma

II miejsce-J.Stworzewicz- J.Skwar

III miejsce- A.Henarsdorfer-R.Łazikiewicz15.05.2009 r.

IV Konkurs Plastyczny "Po stopniach tęczy"

W Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu przy ul. Szymanowskiego 5a odbyła się IV Edycja Konkursu Plastycznego "Po stopniach tęczy". W konkursie wystartowały świetlice z terenu całego miasta. Uroczystego otwarcia Konkursu dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Zbigniew Jaskiernia.


14.05.2009 r.

Spotkanie poetyckie "Nie jesteś sam"

Stowarzyszenie Arka Działające na Rzecz Osób Chorych Psychicznie i Ich Rodzin oraz Urząd Miejski w Sosnowcu byli organizatorami spotkania poetyckiego "Nie jesteś sam". Spotkanie odbyło się w Sosnowieckim Centrum Sztuki-Zamek Sielecki.

09.05.2009 r.

Jubileusz XX-lecia Reaktywacji Izb Lekarskich

W Auli Międzywydziałowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbyły się uroczystości Jubileuszu XX lecia Reaktywacji Izb Lekarskich. Poprzedziła ją uroczystość otwarcia Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu. Podczas uroczystej Mszy Św. w kościele p.w św. Tomasza Apostoła nastąpiło poświęcenie ufundowanego sztandaru Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Sztandar został wręczony na ręcę Macieja Hamankiewicza.

Wsród wielu gości głos zabrał także Prezydent Miasta Kazimierz Górski, który wraz z Zastępca Prezydenta Zbigniewem Jaskiernią przekazał serdeczne życzenia i gratulacje dla Śląskiej Izby Lekarskiej.

Na zakończenie odbył się koncert. Wśród podziwianych artystów znaleźli się: Barbara Kubiak-sopran, Małgorzata Olejniczak- sopran, Dymitr Fomenko-tenor, Adam Szerszeń- baryton, Liudas Mikalauskas-bas. Prowadził koncert Bogusław Kaczyński, a wystąpił kwartet smyczkowy- "Pegasus".07.05.2009 r.

Obradowała komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano następujące tematy:

 • Pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie-Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Salve", warsztaty terapii zajęciowej.
 • Sprawozdanie z realizacji Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sosnowcu za rok 2008.
30.04.2009 r.

Zaprosili nas:

Prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień oraz artysta Maciej Kot zaprosili na konferencję premierową kampanii ogólnopolskiej "Save Life/ Ratujmy życie" na rzecz transplantologii szpiku kostnego pt "Dziś i jutro śląskiej transplantologii szpiku". Konferencja odbyła się w hotelu Qubus Prestige w Katowicach.

29.04.2009 r.

XVIII Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich- TATRY '2009

Po raz kolejny w dniach 29.04- 4.05.2009 odbędzie się Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - TATRY 2009. W tym roku Zlot odbywał się będzie pod hasłem przewodnim "Pokonywanie trudności - szansą na lepsze życie".

28.04.2009 r.

Polski Czerwony Krzyż w Sosnowcu świętuje swoje 90-lecie Mistrzostwami Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

Biuro Zarządu PCK w Sosnowcu było organizatorem w dniu 28.04.2009 Mistrzostw Pierwszej Pomocy Przedmedycznej PCK. Miejscem zawodów był Klub Sportowy "Budowalni" przy ul. 1 Maja 21/23. Celem zawodów było propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród całego społeczeństwa, a szczególnie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz zachęcania ich do podnoszenia poziomu swoich umiejętności w tym zakresie. Współzawodnictwo miało wyłonić najlepszych ratowników niosących bezinteresowną pomoc w nagłych wypadkach i zachorowaniach.

Zawody były jednym z akordów obchodów 90-lecia PCK.


27.04.2009 r.

Obradowała Rada Społeczna Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

Członkowie Rady Społecznej przedyskutowali i omawiali następujące tematy.

 • Prezentacja realizacji priorytetów określonych w Strategicznym Planie Rozwoju Szpitala na lata 2008-2014, ze szczególnym uwzględnieniem celów restrukturyzacji i jej harmonogramu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmiany Harmonogramu restrukturyzacji- Priorytet I Zadanie 3 Strategicznego Planu Rozwoju Szpitala na lata 2008-2014.
 • Propozycja zmian organizacyjnych Szpitala w związku z prowadzonymi działaniami inwestycyjnymi i restrukturyzacyjnymi ( 1/ Konsolidacja oddziałów ginekologiczno-położniczych oraz oddziałów noworodków i wcześniaków oraz oddziałów chirurgii ogólnej, a także dyslokacja Oddziału Anestezjologicznego I, 2/ Dyslokacja poradni i innych komórek organizacyjnych posadowionych przy ul. Zegadłowicza 3 w obszarze planowanej inwestycji).
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala w związku z realizacją zadania pn Ograniczenie zagrożeń ekologicznych- termomodernizacja, zabudowa kotłowni, odnawialne źródła energii.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych działalności podstawowej Szpitala w związku z realizacją zadania pn. utworzenie Sosnowieckiego Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniiosku SPZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu dotyczącego zaciągnięcia pożyczki restrukturyzacyjnej z budżetu Miasta Sosnowca.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zakupu sprzętu i aparatury medycznej ze środków pochodzących z udzielonej dotacji z budżetu Gminy na 2009 rok.

 

Podczas pobytu w Szpitalu Miejskim przy ul. Szpitalnej w Sosnowcu członkowie Rady Społecznej zapoznali się z zaawansowaniem prac w zakresie termomodernizacji Szpitala Miejskiego.


21.04.2009 r.

Nordic Walking coraz bardziej popularny w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Sosnowcu

Dużym zainteresowaniem cieszy się w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego Nordic Walking. Młodzież z wielkim upodobaniem korzysta z tych zajęć.16.04.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas posiedzenia Komisji omawiano następujące tematy:

 • Stan sanitarno- epidemiologiczny w mieście: szczepienia ochronne dzieci i młodzieży w mieście. Realizacja obowiązku szczepienia ( ośrodki publiczne i niepubliczne).
 • Ocena działalności konsultacyjnej prowadzonej przez gminę na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Pomoc niepełnosprawnym w przełamywaniu barier architektonicznych.
16.04.2009 r.

Grupa AL-ANON zaprasza

Grupy rodzinne Al- Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoimi doświadczeniem, siłą i nadzieją.

Grupa Al-Anon działa w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich "Uwolnienie" w Sosnowcu przy ul. Niepodległości 17. Spotkania odbywają się w pierwszy piątek miesiąca o godz.18:30.

09.04.2009 r.

Spotkanie Wielkanocne w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Sosnowcu

W dniu 9.04.2009 w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego 2 odbyło się Spotkanie Wielkanocne. Była to okazja do spotkania w gronie podopiecznych Ośrodka,  ich rodzicow oraz opiekunów. Były życzenia i wspólne spożywanie posiłku świątecznego.

Życzenia w imieniu władz samorządowych przekazał obecny na spotkaniu Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca Zbigniew Jaskiernia.

06.04.2009 r.

Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SPZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano następujące tematy:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Inwestycyjnego na 2009 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjęcia od Miasta Sosnowca z budżetu Gminy na 2009 rok dotacji na zakup przez SPZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu sprzętu i aparatury medycznej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu porządkowego SPZZOZ "Szpital Miejski" w Sosnowcu
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w statucie dotyczących zmiany struktury organizacyjnej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zbycia środków trwałych
 • i inne ...
03.04.2009 r.

Śniadanie Wielkanocne w WTZ OM TPD

W dniu 3.04.2009 Kierownictwo Warsztatów Terapii Zajęciowej OM TPD zorganizowało uroczyste Śniadanie Wielkanocne. Kierownictwu i podopiecznym Warsztatów przekazuję serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

02.04.2009 r.

Spotkanie Wielkanocne w Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich "Uwolnienie"

Zarząd i Społeczność Rodzin Abstynenckich "Uwolnienie"  w Sosnowcu było organizatorem Spotkania Wielkanocnego.

26.03.2009 r.

XLI Sesja Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas Sesji przedstawiona zostanie m.innymi informacja:

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008.
26.03.2009 r.

Targi Rehabilitacji "RehMedika" w Sosnowcu

Podopieczni Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Sosnowcu wraz z opiekunami odwiedzili Targi Rehabilitacji "RehMedika" w Expo Silesia w Sosnowcu. Były to pierwsze tego typu targi w Polsce południowej. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.19.03.2009 r.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas posiedzenia Komisji zostaną omówione następujące tematy:

 • Sytuacja finansowa jednostek służby zdrowia, dla których organem założycielskim jest gmina: a/ wykonanie kontraktu za 2008 rok, b/ realizacja kontraktu za 2009 rok.
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2008.
19.03.2009 r.

Kynoterapia w Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu

Dom Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Gen. Andersa w ramach zajęć Kynoterapii odwiedzili instruktorzy wraz ze swoimi podopiecznymi. Te zajęcia bardzo podopiecznym DPS się spodobały.


18.03.2009 r.

"Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości"

W dniu 18.03.2009 o godz.10:00 w Wyższej Szkole Humanitas odbędzie się konferencja poświęcona przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości".Organizatorem konferencji są: Wyższa Szkoła "Humanitas", Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastępczego Rodzicielstwa "Nowy Dom" oraz Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej.

Gościem spotkania będzie Prof. Kevin Browne-konsultant Komisji Europejskiej UNICEF i Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), dyrektor Centrum Psychologii Rodzinnej i Sądowej Uniwersytetu w Birmingham.Wykładowca Uniwersytetu w Liverpool i Nottingham.

17.03.2009 r.

Ważny dzień dla Szpitala Miejskiego w Sosnowcu

W siedzibie SPZZOP "Szpital Miejski" w Sosnowcu przy ul.Szpitalnej podpisano umowę  na wykonanie projektu arcitektonicznego praz przebudowy części zachodniej budynku Szpitala znajdującego się przy ul.Zegadłowicza. W zmodernizowanej części powstanie Sosnowieckie Centrum Opieki nad Matką i Noworodkiem. To jedno z głównych zadań Planu Strategicznego Rozwoju Szpitala Miejskiego w Sosnowcu na lata 2008-2014.

16.03.2009 r.

Akcja Szczepień Przeciwko Kleszczowemu Zapaleniu Mózgu

W dniach 16.03-3.04.2009 w całej Polsce odbywają się "Zielone Dni- Program Szczepień przciwko Kleszczowemu zapaleniu mózgu". Do tej akcji przyłączyły się cztery sosnowieckie poradnie.

05.03.2009 r.

Obradowła Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad omawiano:

 • Wyniki postępowania w zakresie programów profilaktycznych do realizacji w 2009 roku.
 • Realizacja zadań określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
05.03.2009 r.

Nowa inwestycja przy Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu

W ostatnim okresie Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu przy ul.Suchej 21 wzbogaciło sie o nowy parking. Prace zaczęły się w roku 2008 i w obecnym zostały zakończone. Znacznie poprawiła sie sytaucja z parkowaniem samochodów.

02.03.2009 r.

Nowa siedziba Sekcji Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Sosnowcu.

W Sosnowcu przy ul.Rzeźniczej 12 a ( budynek Powiatowego Urzędu Pracy) została uruchomiona Sekcja Obsługi Ubezpieczonych Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00 tel. 032-2918191.

01.03.2009 r.

Zaprosili nas:

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych  mgr Violetta Trzcina i Stowarzyszenie "Razem do celu" w Dąbrowie Górniczej byli organizatorami Koncertu Charytatywnego na rzecz słabo widzącej uczennicy Sandry Michoń. Koncert odbył się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Patronat przyjęli:

 • Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniew Podraza
 • Poseł na Sejm RP Beata Małecka-Libera.
19.02.2009 r.

Obradowała Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu.

Podczas obrad poruszono nastepujące tematy:

 • Ocena stanu sanitarno-epidemiologicznego w Sosnowcu oraz sprawozdanie z działalności Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego.
 • Sprawozdanie z działalności MOPS za rok 2008.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej.
19.02.2009 r.

Nowa siedziba -MOPiLUA.

Po zakonczeniu prac remontowych i adaptacyjnych Miejski Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień od Alkoholu mieszczący się dotąd przy ul.1 Maja, został przeniesiony do nowych pomieszczeń przy ul.3Maja.

18.02.2009 r.

Zabawa Andrzejkowa w DPS Nr 1 (2008 rok)

W Domu Pomocy Społecznej Nr 1w Sosnowcu odbyła się Zabawa Andrzejkowa. Było to spotkanie integracyjne mieszkańców DPS Nr 1 oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy "Salve".17.02.2009 r.

Wystawa Poplenerowa w Środowiskowym Domu Samopomocy "Salve"

Środowiskowy Dom Samopomocy "Salve" wspólnie z Domem Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu był organizatorem wystawy poplenerowej.


17.02.2009 r.

Zabawa Andrzejkowa (2008)-w w DPS Nr 1

W Domu Pomocy Społecznej Nr 1 w Sosnowcu odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców DPS Nr 1 oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy "Salve".

14.02.2009 r.

"Walentynkowe Spotkania Pola Nadziei"

Miejski Dom Kultury "Kazimierz" w Sosnowcu wraz z Hospicjum Św. Tomasza w Sosnowcu zapraszają w dniu 14.02.2009 na koncert charytatywny "Walentynkowe Spotkania Pola Nadziei" organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji hospicyjnej "Pola nadziei".

14.02.2009 r.

Uroczyste obchody XX rocznicy powstania Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Ad-Astra"

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu, odprawionej przez kapelana środowisk abstynenckich.

W Stołówce Akademickiej przy ul.Suchej 7c odbyła się część oficjalna. Przybliżono historię Stowarzyszenia Ad-Astra.Były wyróżnienia i nagrody. W części arystycznej wystąpili podopieczni sosnowieckich Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Wśród gości znalaźli się m.innymi: Poseł do Parlamentu Europejskiego Prof.Jerzy Buzek, poseł Andzelm, Zastępcy Prezydenta Miasta: Zbigniew Jaskiernia, Ryszard Łukawski, Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Miklasiński, oraz radni: Adamiec,Palusiński i Bosak.

Dotarły delegacje Klubów Abstynenckich z całego województwa śląskiego.

13.02.2009 r.

Bal Karnawałowy w ZOW Nr 3 w Sosnowcu

Wychowankowie Zespołu Opiekuńczo-Wychowawczego Nr 3 i opiekunowie byli organizatorami Balu Karnawałowego. Gościem Balu był Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Łukawski.

11.02.2009 r.

Sympozjum Naukowe w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu

W dniu 11.02.2009 w Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu ( ul.Wojska Polskiego 6) odbyło się Sympozjum Naukowe z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem pod hasłem "Ginekologia onkologiczna szansą dla kobiet z nowotworem narządów płciowych". Moderatorem dyskusji był konsultant wojewódzki do spraw ginekologii onkologicznej doc. Bogdan Michalski.

10.02.2009 r.

Powiatowa Społeczna Rada d/s Osób Niepełnosprawnych w Sosnowcu

Rada zapoznała się szczegółowo z zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji przez miasto Sosnowiec w 2009 roku wraz z podziałem środków PFRON przeznaczonych na ich realizację.

Z niepokojem przyjęto fakt znacznego ograniczenia tych środków, co spowoduje znaczne zmniejszenie świadczeń w roku 2009 w stosunku do roku 2008.

10.02.2009 r.

Świetlica "Kolorowe marzenia" zaprasza:

Świetlica Terapeutyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Kolorowe marzenia" w Sosnowcu zaprasza młodzież i osoby dorosłe niepełnosprawne ( od 18 roku życia) na zajęcia popołudniowe. Zajęcia zaplanowano w poniedziałki, środy i piątki w godz.15:30- do 20:00 w Warsztatach Terapii Zajęciowej przy ul.Jodłowej 1.

05.02.2009 r.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Podczas obrad Komisji poruszono następujące tematy:

 • Ocena realizacji programów profilaktycznych w obszarze finansowanym ze środków gminy
 • Pomoc osobom pokrzywdzonym przez życie: działalność ośrodków pomocowych i wsparcia, wolontariat.
 • Informacja na temat stanu technicznego ultrasonografów, badania mammograficzne w Sosnowcu.
29.01.2009 r.

Rodzina TIMKEN dla sosnowieckiej służby zdrowia

W dniu 29.01.2009 na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Miejskiego w Sosnowcu przy ul.3 Maja/Armii Ludowej odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego ze środków podarowanych przez Fundację Rodziny Timken w ramach Programu "Przeciwdziałania wcześniactwu i wychwytywaniu wad rozwojowych płodu". Program powstał pod kierunkiem dr Macieja Ornowskiego oraz zespołu lekarzy z sosnowieckiego Szpitala. Fundacja Timkena przekazała na realizację programu 300 tys.$. Dzięki tym funduszom zakupiono najnowocześniejszy aparat USG, system monitoringu przedporodowego, wyposażenie sali porodowej oraz aparaturę do resuscytacji noworodka.

W uroczystości brali udział:

 • Kazimierz Łydek- reprezentant Fundacji Timken
 • Prezydent Miasta Kazimierz Górski wraz z zastępcami( Ryszardem Łukawskim i Zbigniewem Jaskiernią).
 • Poseł Witold Klepacz
 • Dyrektor Miejskiego Szpitala- Zbigniew Swoboda
 • radni Rady Miejskiej


19.01.2009 r.

"Bez barier wieku" czyli integracja pokoleń

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 18 odwiedili pensjonariuszy Domu Seniora przy ul.Jagiellońskiej w Sosnowcu. Było to trzecie spotkanie z cyklu "Bez barier wieku", w tym roku szkolnym, integrujące dzieci z seniorami. Z okazji zbliżającego się Dnia Babci i Dziadka przygotowały również wiersze i piosenki.

16.01.2009 r.

Uratuj życie innym...

" Zagłębiowskie  dni krwiodawstwa"- pod takim hasłem Stowarzyszenie Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje zbiórkę krwi w Sosnowcu przed Wyższą Szkołą Humanitas przy ul.Kilińskiego  w godz.10:00-15:00

15.01.2009 r.

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Sosnowcu

Komisja odwiedziła następujące obiekty:

 • Noclegownię przy ul. Kaliskiej 25
 • Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia przy ul.Szymanowskiego 5a
07.01.2009 r.
 • Wkrótce przenosiny MOPiLUA
 •  W decydującą fazę wkraczają prace remontowe w budynku dawnego Szpitala Miejskiego Nr 2 przy ul.Armii Ludowej w Sosnowcu. W wyremontowanych pomieszczeniach znajdą siedzibę placówki przeniesione z budynku przy ul.1 Maja 33, a mianowicie:
 • Miejski Ośrodek Psychoterapii i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu.
 • Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu.
 • Punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie uzależnień od środków psychotropowych.
 • W dniu 7.01.2009 dokonano komisyjnej oceny stopnia zaawansowania prac.
 • Planowane otwarcie placówki -początek lutego 2009.

07.01.2009 r.

Mityngi Grupy AA "STER" w MDK Kazimierz

Miejski Dom Kultury "Kazimierz" zaprasza na mityngi Grupy AA "STER". Organizatorzy zapraszają osoby uzależnione od alkoholu i osoby zainteresowane problemem alkoholowym, a także sympatyków Wspólnoty AA i wszystkich chętnych. Mityngi odbywają się w każdy czwartek o godz.19:00.

01.01.2009 r.

Jak spędziły ferie świąteczne podopieczni Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu

Zespół Nr 1

 • Zabawy taneczne (Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych)
 • Kino Helios- seans
 • Spacer po parku Żeromskiego- "Szlakiem Pomników Przyrody"
 • Spacer po parku Sieleckim - dokarmianie ptactwa

Zespół Nr 2

 • Nauka gry w kręgle( Fantazy Park Sosnowiec Plaza)
 • Zabawy , występy, integracja, prezenty)- IV LO im.Staszica
 • Poznawanie historii zabytkowych autobusów- PKM Sosnowiec
 • Zabawy, występy, prezenty- Zespół Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu
 • Zabawy, wsytępy, prezenty- Expo Silesia, UM Sosnowiec
 • Zabawy, Święty Mikołaj, prezenty-SKOK
 • Kibicowanie, integracja, poznanie zasad gry w hokeja-MOSiR Sosnowiec
 • Uczestnictwo w spektaklu Filharmonii w Katowicach- Fundacja Proventus
 • Uczestnictwo w seansie filmowym- Kino w Centrum Handlowym Plaza Sosnowiec- UM Sosnowiec
 • Udział w wystawie szopek bożonarodzeniowych- ZOW-2
 • Gry i zabawy na terenie placówki- ZOW-2
 • Wspólna wigilia, integracja, występ dzieci, prezenty- ZOW-2
 • Kino MUZA-seans- UM Sosnowiec

Zespół Nr 3

 • Kolędowanie-konkurs kolęd i pastorałek, wspólne śpiewanie przy akompaniamencie gitary
 • Konkurs plastyczny dotyczący tematyki zimowej
 • Lepimy bałwana i budowle śniegowe- zabawy twórcze na świeżym powietrzu
 • Spacery poza teren placówki- podziwianie uroków i walorów zimy
 • Zabawy ruchowe na tarasie-rzucanie śnieżkami, tworzenie śladów, rysowanie na śniegu.
 • Organizowanie róznorodnych zajęć plastycznych, ruchowo-muzycznych i wychowawczych dostosowane do wieku dzieci
 • Wykonywanie ozdób świątecznych i dekoracji bawialni.

Organizatorami tych wszystkich zajęć były opiekunki dziecięce i pedagog

Zespół Nr 4

 • Kino Plaza-bajka
 • Kino Helios-bajka
 • Jazda na łyżwach-lodowisko
 • Gra w kręgle-Plaza
 • Park Wodny
 • Turniej tenisa stołowego.Wizyta uczniów ze Szkoły Prywatnej z Dąbrowy Górniczej.

Organizatorami tych zajęć byli wychowawcy placówki.