Inwestycje komunalne


wybierz rok

 
1929 1933 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022


KALENDARIUM 2009 r.
02.10.2009 r.

Remont placu przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu

Od kilku tygodni trwają prace przy wymianie nawierzchni parkingu przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu.Układana jest kostka granitowa. Przy okazji ulegnie zmodernizowaniu oświetlenie parkingu.Prace potrwają do końca października 2009.

08.07.2009 r.

Nowe inwestycje drogowe w rejonie ulicy 11 Listopada

Trwa budowa drogi łączącej ul. 11 Listopada z DK nr 1 (S1) w Sosnowcu, oraz budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul.11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa -Sosnowiec.

Celem projektu jest skomunikowanie obszaru działalności gospodarczej i umożliwienie dojazdu do działających tam przedsiębiorstw.

Całość zadania pochłonie: ok. 17,8 mln zł.07.07.2009 r.

Powstają nowe osiedla w rejonie ul. Kukułek i Klimontowskiej

W kwartale między ulicami : 11 Listopada, Kukułek, Klimontowskiej i Podhalańskiej powstaje wiele nowych budynków. Malowniczo położone osiedla poszerzają się szybko. Z pewnością utrudnieniem jest komunikacja. Ulica Klimontowska i ul.Kukułek są osiami komunikującymi te osiedla.Pomiędzy osiami pozostają drogi nieutwardzone.06.07.2009 r.

Przebudowa ul. Kombajnistów w Sosnowcu etap II

W końcową fazę wkracza przebudowa ul. Kombajnistów w Sosnowcu ( etap II). Oprócz jezdni powstają chodniki i ścieżki rowerowe.

05.07.2009 r.

Nowe inwestycje przy ul.Gen. Mariusza Zaruskiego.

Przy ul.Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu powstaje nowa Hala Magazynowa i część administracyjno- socjalna.


04.07.2009 r.

Budowa dróg na Osiedlu Środula

W chwili obecnej prace koncentrują sie w rejonie ulic: Szreniawskiego, Wapiennej i Krasińskiego.


24.06.2009 r.

Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec

Celem zadania w etapie III była Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec o pow. 10,5 ha. Przywróceniezdegradowanym terenom poprzemysłowej funkcji gospodarczej.

Zadanie realizowane w latach : 2007-2009. Nakłady finansowe: 1,004 mln zł.

23.06.2009 r.

Budowa ulicy Klimontowskiej

Budowa ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu w kierunku os. Kukułek, w tym etap.IV- od ul.Podhalańskiej do ulicy Kanarków.

Celem jest udrożnienie układu komunikacyjnego miasta. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem.

Okres realizacji: 2004-2010.

Łączne nakłady: 11,837 mln zł.

22.06.2009 r.

Budowa połączenia ul.Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego- etap I i II. Celem jest budowa drogi z uzbrojeniem i infrastrukturą układu komunikacyjnego na terenie KSSE. Zadanie przewidziane na lata 2008-2011.Całkowite nakłady finansowe: 12,5 mln zł.

22.06.2009 r.

Budowa dróg na Osiedlu Środula wraz z kanalizacją- etap II. Celem jest likwidacja szamb w starej części nieskanalizowanego osiedla wraz z modernizacją dróg lub budowa od podstaw.

Okres realizacji: 2007-2010. Całkowity koszt: 12,9 mln zł.

20.06.2009 r.

Rewitalizacja terenów po byłek KWK Sosnowiec. Etap.II: Przebudowa ul.Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych.

Celem zadania: wymiana nawierzchni drogi na dł. 160 m oraz remont i przebudowa kanalizacji deszczowej.

Okres realizacji: 2004-2009.

Łączne nakłady: 2,037 mln zł.

19.06.2009 r.

Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec

Celem projektu jest udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta, właściwe skomunikowanie terenów pokopalnianych przeznaczonych pod działalność produkcyjno-usługową. Budowa drogi z uzbrojeniem.

Zadanie realizowane w latach: 2007-2009

Całkowity koszt zadania: 12 033 901 zł, z tego trwają starania o pozyskanie kwoty 3 522 400 zł z RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport, Działanie:7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej.