Inwestycje komunalne


wybierz rok

 
1929 1933 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023


KALENDARIUM 2009 r.
02.10.2009 r.

Remont placu przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu

Od kilku tygodni trwają prace przy wymianie nawierzchni parkingu przed Urzędem Miejskim w Sosnowcu.Układana jest kostka granitowa. Przy okazji ulegnie zmodernizowaniu oświetlenie parkingu.Prace potrwają do końca października 2009.

08.07.2009 r.

Nowe inwestycje drogowe w rejonie ulicy 11 Listopada

Trwa budowa drogi łączącej ul. 11 Listopada z DK nr 1 (S1) w Sosnowcu, oraz budowa wjazdu i zjazdu na drogę łączącą ul.11 Listopada z S-1 z kierunku Warszawa -Sosnowiec.

Celem projektu jest skomunikowanie obszaru działalności gospodarczej i umożliwienie dojazdu do działających tam przedsiębiorstw.

Całość zadania pochłonie: ok. 17,8 mln zł.07.07.2009 r.

Powstają nowe osiedla w rejonie ul. Kukułek i Klimontowskiej

W kwartale między ulicami : 11 Listopada, Kukułek, Klimontowskiej i Podhalańskiej powstaje wiele nowych budynków. Malowniczo położone osiedla poszerzają się szybko. Z pewnością utrudnieniem jest komunikacja. Ulica Klimontowska i ul.Kukułek są osiami komunikującymi te osiedla.Pomiędzy osiami pozostają drogi nieutwardzone.06.07.2009 r.

Przebudowa ul. Kombajnistów w Sosnowcu etap II

W końcową fazę wkracza przebudowa ul. Kombajnistów w Sosnowcu ( etap II). Oprócz jezdni powstają chodniki i ścieżki rowerowe.

05.07.2009 r.

Nowe inwestycje przy ul.Gen. Mariusza Zaruskiego.

Przy ul.Gen. Mariusza Zaruskiego w Sosnowcu powstaje nowa Hala Magazynowa i część administracyjno- socjalna.


04.07.2009 r.

Budowa dróg na Osiedlu Środula

W chwili obecnej prace koncentrują sie w rejonie ulic: Szreniawskiego, Wapiennej i Krasińskiego.


24.06.2009 r.

Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec

Celem zadania w etapie III była Rekultywacja terenu KWK Sosnowiec o pow. 10,5 ha. Przywróceniezdegradowanym terenom poprzemysłowej funkcji gospodarczej.

Zadanie realizowane w latach : 2007-2009. Nakłady finansowe: 1,004 mln zł.

23.06.2009 r.

Budowa ulicy Klimontowskiej

Budowa ulicy Klimontowskiej w Sosnowcu w kierunku os. Kukułek, w tym etap.IV- od ul.Podhalańskiej do ulicy Kanarków.

Celem jest udrożnienie układu komunikacyjnego miasta. Budowa drogi wraz z uzbrojeniem.

Okres realizacji: 2004-2010.

Łączne nakłady: 11,837 mln zł.

22.06.2009 r.

Budowa połączenia ul.Mikołajczyka z ul. Wojska Polskiego- etap I i II. Celem jest budowa drogi z uzbrojeniem i infrastrukturą układu komunikacyjnego na terenie KSSE. Zadanie przewidziane na lata 2008-2011.Całkowite nakłady finansowe: 12,5 mln zł.

22.06.2009 r.

Budowa dróg na Osiedlu Środula wraz z kanalizacją- etap II. Celem jest likwidacja szamb w starej części nieskanalizowanego osiedla wraz z modernizacją dróg lub budowa od podstaw.

Okres realizacji: 2007-2010. Całkowity koszt: 12,9 mln zł.

20.06.2009 r.

Rewitalizacja terenów po byłek KWK Sosnowiec. Etap.II: Przebudowa ul.Narutowicza i Witosa wraz z remontem obiektów mostowych.

Celem zadania: wymiana nawierzchni drogi na dł. 160 m oraz remont i przebudowa kanalizacji deszczowej.

Okres realizacji: 2004-2009.

Łączne nakłady: 2,037 mln zł.

19.06.2009 r.

Rewitalizacja terenów po byłej KWK Sosnowiec

Celem projektu jest udrożnienie i integracja układu komunikacyjnego miasta, właściwe skomunikowanie terenów pokopalnianych przeznaczonych pod działalność produkcyjno-usługową. Budowa drogi z uzbrojeniem.

Zadanie realizowane w latach: 2007-2009

Całkowity koszt zadania: 12 033 901 zł, z tego trwają starania o pozyskanie kwoty 3 522 400 zł z RPOWŚ 2007-2013 Priorytet VII Transport, Działanie:7.1: Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej.