Kultura


wybierz rok

 
1904 1920 1925 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934
1935 1936 1937 1938 1939 1945 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


KALENDARIUM 1945 r.
17.09.1945 r. "Sport" Nr 8 z 17.09.1945 zamieścił artykuł na temat Zlotu OM TUR.
26.07.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 160 z 26.07.1945 r. informował o otwarciu Salonu Sztuki w Sosnowcu.
23.07.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 157 z 23.07.1945 r. informował o uroczystości wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo Sosnowca dla Wojska Polskiego.
18.07.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 152 z 18.07.1945 r. informował o występach Łukasza Łukaszewicza w Sosnowcu.
16.07.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 150 z 16.07.1945 r. informował o rozpoczęciu roku szkolnego.
13.07.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 147 z 13.07.1945 r. informował o otwarciu Salonu Sztuki w Sosnowcu.
11.07.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 145 z 11.07.1945 r. informował o działalności Teatru Dziecięcego w Sosnowcu.
10.07.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 144 z 10.07.1945 r. informował o akcji żniwnej z udziałem Śląskiej Brygady Młodzieżowej.
30.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 134 z 30.06.1945 r. informował o Zjeździe PPS w Katowicach.
23.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 127 z 23.06.1945 r. informował o II Zjeździe TUR.
22.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 126 z 22.06.1945 r. informował o działalności Teatru Miejskiego i Teatru Dziecięcego w Sosnowcu.
20.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 124 z 20.06.1945 r. informował o inicjatywie ufundowania przez społeczeństwo miasta Sosnowca sztandaru dla Wojska Polskiego.
20.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 124 z 20.06.1945 r. informował o uruchomieniu w dniu 16.06.1945 r. Walcowni Hrabia Renard w Sosnowcu.
19.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 123 z 19.06.1945 r.informował o Konferencji Związku Cechów w Sosnowcu.
18.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 122 z 18.06.1945 r. informował o uruchomieniu walcowni zakładu Hrabia Renard w Sosnowcu.
15.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 119 z 15.06.1945 r. informował o repertuarze Teatru Miejskiego w Sosnowcu.
14.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 118 z 14.06.1945 r. informował o działalności Towarzystwa Muzycznego w Sosnowcu.
12.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 116 z 12.06.1945 r. informował o rajdzie żeglarskim z Zagłębia do Gdańska.
10.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 114 z 10.06.1945 r. informował o obchodach Jubileuszu 25 i 50 lecia pracy w sosnowieckich zakładach.
10.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 114 z 10.06.1945 r. informował o Konferencji Przemysłu Cementowego.
08.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 112 z 8.06.1945 r. informował o działalności Cechu Rzemiosł Budownictwa w Sosnowcu.
07.06.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 110 z 7.06.1945 r. informował o działalności Teatru Miejskiego w Sosnowcu.
30.05.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 103 z 30.05.1945 r. informował o przyszłości rzemiosła zagłębiowskiego.
24.05.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 97 z 24.05.1945 r. informował o postawaniu zieleńców i parków w Sosnowcu.
19.05.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 93 z 19.05.1945 r. informował o działalności Towarzystwa Przyjaźni Polsko- Radzieckiej w Sosnowcu.
17.05.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 91 z 17.05.1945 r. informował o Salonie Sztuki w Sosnowcu.
16.05.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 90 z 16.05.1945 r. infomował o nowej erze Teatru Miejskiego w Sosnowcu.
12.05.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 86 z 12.05.1945 r. informował o zebraniu Ligi Morskiej w Sosnowcu.
10.05.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 85 z 10.05.1945 r. inforormował o manifestacji w Zagłębiu Dąbrowskim.
09.05.1945 r.

"Dziennik Zachodni" Nr 84 z 9.05.1945 informował:

1/Relacja z inauguracyjnego posiedzenia WRN w Katowicach

2/Sprzedaż chleba w Sosnowcu

04.05.1945 r. "Dziennik Zachodni" zamieścił relację z obchodów Święta 3 Maja w Sosnowcu.
04.05.1945 r.

"Dziennik Zachodni" informował:

1/ Wicewojewoda Jerzy Ziętek nadzorował odbiory wagonów ze zbożem dla mieszkańców regionu śląsko- dąbrowskiego.

2/ZWM odkrywa zbiory książek na Niwce.

27.04.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 73 z 27.04.1945 r. informował o Zlocie ZWM w Katowicach w dniu 22.04.1945.W tym okresie odbyła się także manifestacja w Sosnowcu.

23.04.1945 r.

"Dziennik Zachodni" Nr 69 z 23.04.1945 informował:

1/Każdy robotnik ma mieć własny ogródek.

21.04.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 67 z 21.04.1945 r. informował o powstaniu Śląskiej Izby Rzemieślniczej w Sosnowcu.Ponadto znalazła się informacja o ekshumacji ofiar Gestapo.
20.04.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 66 z 20.04.1945 r. informował na temat akcji Stowarzyszenia Kupców z Sosnowca na rzecz Warszawy.
19.04.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 65 z 19.04.1945 r. informował na temat działalności PCK w Sosnowcu.
18.04.1945 r.

"Dziennik Zachodni" Nr 64 z 18.04.1945 r. informował:

1/Skład Śląsko- Dąbrowskiej Rady Narodowej

2/Zebranie artystów z terenu Sosnowca

16.04.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 62 z 16.04.1945 r. informował o działaniach Związku Zawodowego KWK "Kazimierz- Juliusz".
14.04.1945 r.

"Dziennik Zachodni" Nr 60 z 1.04.1945 r. informował:

1/Koło PPS Katarzyna w Sosnowcu organizuje kursy dokształcające

2/Aprowizacja woj.śląsko- dąbrowskiego.

12.04.1945 r.

'Dziennik Zachodni" Nr 58 z 12.04.1945 r informował:

1/Inspektorat szkolny

2/Rejestracja teatrów amatorskich.

07.04.1945 r.

"Dziennik Zachodni" Nr 52 z 7.04.1945 informował:

1/Wywiezieni przez Niemców mieszkańcy Zagłębia powracają

2/Manifestacja w Sosnowcu na cześć oswobodzenia Gdańska

3/Malina na wystawie plastyków w Katowicach.


05.04.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 51 z 5.04.1945 r. informował, o działalności Związku Zawodowego Pracowników Gastronomicznych.
04.04.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 50 z 4.04.1945 r. informował o konieczności rejestracji muzyków w Państwowym Instytucie Muzycznym w Będzinie.
03.04.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 49 z 3.04.1945 r. informował o uruchomieniu tramwaju z Sosnowca do Katowic.
31.03.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 48 z 31.03.1945 r. informował o planach Teatru Zagłębia w Sosnowcu.
26.03.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 43 z 26.03.1945 r. informował o stałym pogotowiu pracy na Śląsku i w Zagłębiu.
23.03.1945 r.

"Dziennik Zachodni" Nr 40 z 23.03.1945 informował:

1/ Zaprowaiantowanie woj.śląsko- zagłębiowskiego

2/Odbudowa działań Straży Pożarnej w Sosnowcu

3/Apel Domu Kultury w Sosnowcu

4/ Co zyska Sląsk i Zagłębie


22.03.1945 r.

"Dziennik Zachodni" Nr 39 z 22.03.1945 r informował:

1/ Nowe ogródki działkowe w Sosnowcu

2/ Aprowizacja dla Sosnowca

21.03.1945 r.

"Dziennik Zachodni" Nr 38 z 21.03.1945 r. informował:

1/Prezent górników dla Stalina

2/Uroczystość połączenia Śląska i Zagłębia w dniu 18.03.1945 r.

3/Nowe tramwaje dla Sosnowca

 


20.03.1945 r.

"Dziennik Zachodni" Nr 37 z 20.03.1945 przekazał następujące informacje:

1/Manifestacja w Katowicach

2/Salon sztuki w Sosnowcu

3/Biura Pracy w Zagłębiu

4/Uswobodzenie z  niewoli niemieckiej

5/Łóżka dla rannych żołnierzy

 


18.03.1945 r. "Dziennik Zachodni" Nr 36 z 18.03.1945 r. informował o transporcie żywności dla Śląska i Zagłębia, oraz o organizowaniu się pszczelarzy.