Ludzie - KulturaMaszczyk Anita- ¶piewaczka operowa

Urodzona w 1972 r w Sosnowcu- ¶piewaczka operowa. Jest absolwentk± Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jej debiutem była partia Adeli w "Zem¶cie Nietoperza" j. Straussa w Operze ¦l±skiej w Bytomiu w 1999 r. W latach 2000-2001 była solistk± Teatru Muzycznego we Wrocławiu. Obecnie ¶piewa w Teatrze Muzycznym w Gliwicach. W jej artystycznym dorobku s± już role w "Cyruliku Sewilskim" G. Rossiniego, w której za rolę Rosiny otrzymała nagrodę dyrektora teatru. ¦piewała w "Księżniczce Czardasza" Kalmana, w "Wiedeńskiej krwi" J. Straussa, "Oklahomie" R.Rodgersa, "Hello Dolly" J.Hermana. Uczestniczyła w koncertach M.Niesiołowskiego "Z batut± i humorem". Często występuje na estradach filharmonicznych w kraju oraz poza jego granicami: w Paryżu, Hamburgu i Berlinie. Współpracuje z Filharmoni± ¦l±sk±, Łódzk± i Opolsk±. Anita Maszczyk poza działalno¶ci± artystyczn± zajmuje się prac± pedagogiczn±.Jest wykładowc± wokalnym Studia Aktorskiego w Katowicach.