Ludzie - KulturaJarosz -Korczyński Alfred- ¶piewak operowy

Urodzony w dniu 27.08.1923 r w Sosnowcu- ¶piewak operowy (baryton). ¦piewu uczył się w czasie okupacji w tajnej szkole, któr± prowadziła Ewa Chrobaczewska. Po II wojnie ¶wiatowej był uczniem Adama Didura i Mirosława Bursy w Krakowie. ¦piewał na scenach Opery Wrocławskiej, Opery Bytomskiej oraz Operetki Gliwickiej, gdzie pracował przez wiele lat. Do najbardziej znacz±cych ról operowych należały:Janusz w "Halce", Walenty w "Fau¶cie", Figaro w "Cyruliku Sewilskim". Pracował również w Teatrze Zagłębia w Sosbnowcu, ¶piewaj±c w sztukach muzycznych: "Stracone zachody miło¶ci", "Maria Stuart". "Czarodziejska lampa Alladyna" i innych. W 1974 r zorganizował "Teatr Seniora" przy Polskim Komitecie Opieki Społecznej. W teatrze tym brali udział sosnowieccy renci¶ci i emeryci. Alfred Jarosz-Korczyński był propagatorem muzyki poważnej w szkołach, oraz organizatorem imprez charytatyuwnych. Występował w domach starców, szpitalach, domach opieki. Z okazji Jubileuszu Sosnowca Zarz±d Miasta ogłosił w 2001 plebiscyt na "Sosnowiczaniba stulecia". W pierwszej dwudziestce znalazł się Alfred Jarosz-Korczyński.

Zmarł w dniu 4.06.1986. Pochowany na cmentarzu w Sosnowcu przy ul. Smutnej.