Ludzie - KulturaBiesiadecki Cezary- ¶piewak operowy

Urodzony w 1977 r w Sosnowcu- ¶piewak operowy. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach i Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Marketingu w Katowicach. Cezary Biesiadecki jest artyst± bardzo młodym.Posiada on niespotykan± skalę głosu. Od bardzo niskiego basu do ciepłego i lirycznego brzmienia barytonu. Swój głos stale doskonalił u ¶wiatowej sławy ¶piewaka Kałudiego Kałudowa. W swoje karierze ¶piewał w Staats Theater Schwerin w Niemczech. Zaliczył już występ w ¦l±skiej Filharmonii, nagrywał w Polskim Radiu, uczestniczył w konkursach i festiwalach ¶piewaczych, zdobywaj±c nagrody. Jego udział w Międzynarodowych Konkursach Mistrzowskich organizowanych w Sofii i Kijowie wzbogacił warsztat wokalny. W repertuarze posiada arie i pie¶ni takich kompozytorów jak: J.S. Bach, G.F.Handel, W.A.Mozart, P.Czajkowski, F.Schubert, G.Verdi, G.Bizet, M.Mussorgsky, F.Chopin, S.Moniuszko. M.Karłowicz.