Ludzie - KulturaUdalska Eleonora- teatrolog

Pani Profesor Eleonora Udalska jest teatrologiem. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Łódzkim w 1958 r. W tej uczelni otrzymała tytuły naukowe doktora- 1969 r oraz doktora habilitowanego w 1975 r. Od 1976 r pracuje na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie uzyskała tytuły docenta, profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego. Była dyrektorem Europejskiego Instytutu Teatralnego. Wydała publikacje:

  • "Teatrologia w Polsce 1918-1939"
  • "Antoni Sygietyński- krytyk teatralny"
  • "Jan Lorentowicz- Zoil nieubłagany"
  • "Aktor w kulturze współczesnej"
  • "Teatr polski końca XX wieku" i szereg innych

Wypromowała wielu doktorantów.

Jest mieszkanką Sosnowca.