Ludzie - KulturaNowicki Bolesław- malarz

Bolesław Nowicki urodził się w dniu 15.IV.1915 r w Rzeczycy. Przd II wojną światową studiował przez dwa lata w Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych w Warszawie, z którego to okresu najwdzięczniej wspomina profesora Edwarda Butrymowicza prowadzącego pracownię malarską. Wojna przerywa naukę. Młody adept sztuki powołany we wrześniu 1939 roku do wojska uczestniczy w kampanii wrześniowej, po bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, zostaje wzięty do niewoli niemieckiej. Lata wojny spędza w obozie jenieckim. Po zakończeniu wojny, opuszczając obóz Bolesław Nowicki znajdował się na terenie Niemiec. Tym tłumaczy się fakt,że tam właśnie postanawia kontynuować przerwane w 1939 roku studia. Wstępuje do zreorganizowanej po wojnie Akademii Sztuk Plastycznych w Düsseldorfie, gdzie pod kierunkiem Wilhelma Schmurra pogłębia swoją wiedzę i doskonali warsztat malarski. W tym okresie artysta zbliża się do niemieckich ekspresjonistów z ugrupowania "Der blaue Reiter", żywo interesując się ich twórczością. Sam artysta ocenia ten okres jako ważny dla rozwoju własnej pracy twórczej. Po około dwuletnim okresie nauki i pracy na terenie Niemiec, Bolesław Nowicki udaje się do Paryża, i Rzymu,aż w końcu roku 1947 powraca do Polski i osiada w Sosnowcu. Tutaj pozostaje na stałe,żeni się, zakłada rodzinę. Bolesław Nowicki brał udział w około 140 wystawach zbiorowych. W 1993 roku otrzymuje Nagrodę Artystyczną Miasta Sosnowca za całokształt twórczości obejmujący 50 lat pracy malarza.