Ludzie - KulturaZiółkowski Janusz- profesor, socjolog, polityk

Profesor Janusz Ziółkowski urodził się 6 kwietnia 1924 r w Sosnowcu w rodzinie inteligenckiej. Ukończył LO im. Staszica w Sosnowcu. Studiował ekonomię polityczną i socjologię na Uniwersytecie Poznańskim, które ukończył w 1949 r. W 1950 r obronił rozprawę doktorską, w latach 1958-1960 odbył staż naukowy w Liverpool University i London School of Economics. W 1960 r uzyskał stopień doktora habilitowanego. Profesorem nadzwyczajnym został mianowany w 1972 r. Od 1957 r pracował w Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza. Wybrany rektorem w 1981 r , został usunięty w 1982 r z tej funkcji..W latach 1969-1971 konsultant ONZ ds planowania regionalnego. W dniu 4.06.1991 roku wybrany senatorem, w styczniu 1991 Prezydent RP Lech Wałęsa powołał go na sekretarza stanu ds zagranicznych, a następnie do pełnienia funkcji Ministra Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W dniu 28 maja 1992 Rada Miejska Sosnowca uchwaliła nadanie prof. Januszowi Ziółkowskiemu tytułu Honorowego Obywatela miasta Sosnowca, który przyjął w dniu 5 czerwca 1992 na uroczystej sesji Rady Miejskiej, upamiętniajacej 90-lecie nadania praw miejskich.