Ludzie - KulturaSuchodolski Bogdan- pedagog, filozof, historyk wychowania

Urodził się 27 grudnia 1903 r w Sosnowcu. Jego ojciec , dr Kazimierz Suchodolski był znanym lekarzem i działaczem społeczno-narodowym na terenie Sosnowca.Był uczniem LO im.Prusa, a potem LO im.Staszica.Będąc uczniem klasy maturalnej uczestniczył wraz ze swoim rówieśnikami w ruchu niepodległościowym i w wojnie polsko-bolszewickiej. Studiował w: Warszawie, Krakowie, Berlinie i w Paryżu. W latach 1925-1938 pracował jako nauczyciel szkół średnich, a równocześnie w tym czasie przygotował i obronił dysertację doktorską i pracę habilitacyjną, które otworzyły mu drogę do pracy na wyższych uczelniach. Zatrudniony jako docent na Uniwersytecie Warszawskim a od 1938 r jako profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Od 1952 roku był członkiem Polskiej Akademii Nauk, później wchodzi w skład jej prezydeium, był tez Przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, kierownikiem Zakładu Historii Nauk i Techniki PAN. W latach 1958-1968 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych. Należał do wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Bogdan Suchodolski był też redaktorem wielu wydawnictw zbiorowych, np 5-tomowej "Historii nauki polskiej:, 13-tomowej "Wielkiej Encyklopedii Powszechnej" i wielu innych.

Zmarł w dniu 2.10.1992 r w Konstancinie-Jeziorna.