Ludzie - KulturaPelszyk Józef- aktor

Urodził się w dniu 24.11.1899 r w Kijowie, był aktorem i reżyserem.Grał na deskach następujących teatrów:

  • Teatr Miejski Łódź
  • Teatr Miejski Kameralny Częstochowa
  • Teatr Miejski w Sosnowcu ( zadebiutował postacią Cezara w dniu 15.03.1947 w sztuce "Mariusz" Marcela Pagnola).
  • Teatry Śląsko-Dąbrowskie (Scena Opolska) Opole
  • Teatr Śląski im. Wyspiańskiego w Katowicach
  • Teatr Zagłębia w Sosnowcu

Józef Pelszyk był pierwszym dyrektorem teatru w Sosnowcu po drugiej wojnie światowej. Funkcję te pełnił w latach 1945-48, to jest do okresu kiedy powołano Śląsko-Dąbrowskie Zjednoczenie Teatralne.

Zmarł w Sosnowcu w dniu 6.03.1957 r. W dniu 12.04.2017 uroczyście otwarto odrestaurowany grób na cmentarzu przy ul. Smutnej w Sosnowcu. Środki na ten cel zbierała Rada Seniorów w Sosnowcu.