Ludzie - SportWilamowski Longin - działacz sportowy
Urodził się 1 listopada 1930 r. w Rożnowie. Pracownik KWK "Sosnowiec" jako naczelny inzynier d/s inwestycji i dyrektor budowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 św. Barbary w Sosnowcu. W latach 60 - tych XX w. został oddelegowany z KWK "Sosnowiec" do pracy w sekcji hokeja, pełniąc funkcję kierownika sekcji. Współpracował z Janem Okrajkiem. W tym czasie drużyna awansowała do I Ligi w sezonie 1970/1971. Jako kierownik sekcji przyczynił się do zdobycia 3 tytułów Mistrza Polski (1980 - 1982) i dwóch tytułów V - ce Mistrza Polski ( 1978 i 1979). W 1985 r. przeszedł na emeryturę. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1985) i Złotą Odznaką PZHL (1975). Zmarł w dniu 26 czerwca 2019 r. i pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu.