Ludzie - KulturaSedlak Włodzimierz- ksiądz, naukowiec,pedagog,pisarz
Urodził się w dniu 31 października 1911 r. w Sosnowcu. Mieszkał tu do 1919 r, a następnie w Suchedniowie i Skarżysku Kamiennej, gdzie uzyskał maturę.Seminarium Duchowne ukończył w Sandomierzu w 1935 r. i tam uzyskał święcenia kapłańskie. W 1946 r. pdjął studia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym Uniwersytetu M.C. Skłodowskiej w Lublinie, i uzyskał tytuł,  magistra antropologii w 1949 r. W 1950 r. uzyskał dyplom z pedagogiki i fizyki oraz matematyki jako przedmiotami pobocznymi.W 1950 r. uzyskał tytuł doktora nauk matematyczno- przyrodniczych. W roku 1960 podjął zajęcia dydaktyczne na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i kontynuował je przez 31 lat. Habilitację uzyskał w roku 1966, a następnie objął założoną przez siebie Katedrę Biologii Teoretycznej. Działalność realizował do przejścia na emeryturę.Profesorem nadzwyczajnym został w 1974 r., a zwyczajnym w 1980 r.W swojej działności naukowej zajmował się głównie : bioelektroniką, archeologią, geologią, paleontologią, paleofizyką. Do najważniejszych dzieł naukowych należy zaliczyć:
  • Rola krzemu w ewolucji biochemicznej życia,PJW 1967
  • Bioelektronika 1967-1977, PJW 1979
  • Postępy fizyki życia,PAX 1984
  • Kierunek- początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu,Uniwersytet Lubelski 1985
  • Wprowadzenie w bioelektronikę, Zakład Naukowy im. Ossolińskich 1988
Zmarł w dniu 17 lutego 1993 r.
W dniu 21 listopada 2003 r. odbyły się w Sosnowcu uroczyste obchody 10. Rocznicy śmierci Ks.Profesora Sedlaka. Z tej okazji w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu odbyło się otwarcie wystawy pt "Ksiądz prof. Włodzimierz Sedlak- twórca bioelektroniki". Następnie na Wydziale Nauk o Ziemii Uniwersytetu Śląskiego odbyła się Sesja Naukowa poświęcona Sedlakowi. Następnie w dniu 22 listopada 2003 r. w Kościele pw. św. Tomasza w Sosnowcu odbyła się Msza św. celebrowana przez bp. Adama Śmigielskiego. W trakcie Mszy odbyło się odsłonięcie tablicy poświęconej Sedlakowi.Odsłonięcia tablicy dokonali: ks. biskup Śmigielski i Zastępca Prezydenta Sosnowca Zbigniew Jaskiernia. Dużą rolę w organizacji uroczystości odegrał p. Ludwik Kasprzyk z Fundacji im. Jana Kiepury w Sosnowcu i ks. Jan Szkoc. Ponadto ulicę łączącą Al.Mireckiego i ul. Kilińskiego w Sosnowcu nazwano ulicą ks. Włodzimierza Sedlaka.