Ludzie - KulturaStacherski Wacław- poeta,żołnierz
Urodził się w Sosnowcu w dniu 28 września 1915 r. w rodzinie o patriotycznych tradycjach. Był wychowankiem m.in. Gimnazjum im.B.Prusa oraz Prywatnego Gimnazjum Męskiego im. St.Wyspiańskiego w Sosnowcu. Współredogował miesięcznik młodzieży Zagłębia Dąbrowskiego "Młodzi idą", w którym ukazywały się jego debiutanckie utwory poetyckie. Był również członkiem klubu artystyczno- literackiego "Kantem", założonego w Sosnowcu oraz redaktorem warszawskiego dwutygodnika młodzieży szkół średnuich "Kuźnia młodych".Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r. Został ranny pod Biłgorajem, awansowany na podporucznika. Po ucieczce ze szpitala, przedostał się na początku 1940 r. na Węgry. Powrócił do kraju, gdzie rozpoczął działaność w ZWZ AK. W latach 1941-1942 działał w Bielsku. We wrześniu 1942 r. objął inspektorat katowicki AK i przyjął pseudonim "Nowina".W 1943 r awansowany na porucznika. Aresztowany przez Gestapo w marcu 1944 r. Więziony w Katowicach i Mysłowicach, był wielokrotnie torturowany. W maju 1944 r. przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz i osadzony w bloku śmierci. Zginął w komorze gazowej w Birkenau 18 wreśnia 1944 r, a jego ciało spalono w krematorium obozowym.Podczas działaności konspiracyjnej był odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl. i dwukrotnie Krzyżem Walecznych, natomiast pośmiertnie odznaczono go Orderem Krzyża Grunwaldu III kl. W 1947 r. ukazał się jego zbiór wierszy pt "Non omnis moriar". Symboliczny grób poety znajduje się w Sosnowcu na cmetarzu przy ul. Smutnej. W Sosnowcu znajduje się ulica Wacława Stacherskiego, a w LO im.Prusa w dniu 14 października 2006 r. odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą poecie.Odsłonięcia dokonał Prezydent Sosnowca Kazimierz Górski oraz Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia.