Ludzie - KulturaRóżycki Eugeniusz- muzyk, nauczyciel
Po II wojnie światowej pracował w Liceum Ogólnokształcącym w Sosnowcu jako nauczyciel śpiewu. Następnie w latach 1946-1971 związany z Państwową Szkołą Muzyczną im. Jana Kiepury w Sosnowcu , gdzie prowadził klasę skrzypiec.Wychował wielu laureatów konkursów skrzypcowych. W szkole prowadził również chór mieszany. Chór koncertował na wielu imprezach miejskich i wojewódzkich. Współpracował z Natalią Stokowacką oraz Zespołem Pieśni i Tańca "Zagłębie". Za swoje zasługi odznaczony:
  • Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
  • Złotym Krzyżem Zasługi
  • Złotą Odznaką Zasłużony dla woj.katowickiego