Ludzie - SportWnuk Tadeusz- działacz sportowy, samorządowiec
Tadeusz Wnuk urodził się w dniu 24.02.1945 r. w Sosnowcu. Był Przewodniczącym Komisji Planowania w latach 1971-1973, V-ce Prezydentem Miasta Sosnowca, od listopada 1978 do grudnia 1979 r. Prezydentem Miasta Sosnowca.W latach 1979-1985 V-ce Wojewoda katowicki. W maju 1985 r. powołany na stanowisko Wojewody Katowickiego.Pełnił tę funkcję do 1990 r. W latach 2001-2005 Senator RP. Honorowy Prezes Śląskiego Związku Koszykówki. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski . Zmarł w dniu 12.11.2018 r. w wieku 73 lat. Pochowany na cmentarzu przy ul.Mireckiego w Sosnowcu.