Ludzie - KulturaMagaczewski Henryk- podharcmistrz ZHR, inżynier, samorządowiec
Urodził się w dniu 8.07.1930 r. w Sławkowie. Do 1938 r. mieszkał w Lidzie. W 1938 r. powrócił do Sławkowa.W latach 1945-1948 uczył się w Gimnazjum im. Prusa w Sosnowcu, a następnie do 1952 r. uczęszczał do do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach. Studia wyższe zakończył w 1957 r. na Politechnice Gliwickiej w zakresie teletransmisji. Pracę zawodową rozpoczął w 1952 r. w Polskim Radiu w Katowicach i pracował tam przez 42 lata. Pracował również jako nauczyciel w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych oraz Technikum Elektronicznym w Sosnowcu. Od 1947 r. był harcerzem. Działał w sławkowskiej Drużynie Związku Harcerstwa Polskiego im. Ks. Józefa Poniatowskiego. W latach 1956-1962 pełnił funkcję instruktora ZHP w Hufcu w Olkuszu. W 1962 r. ukończył Kurs Podharcmistrzów Chorągwi Krakowskiej ZHP w Rabce. Po zmianach ustrojowych w Polsce w 1989 r. był jednym z organizatorów ZHR. W 1994 r. mianowany przewodniczącym Kręgu Harcerskiego Seniorów Ziemi Sławkowskiej ZHR.W latach 1991-2000 był szczepowym sławkowskich drużyn ZHR. Od 2001 do 2003 pelnił funkcję Komendanta Zagłębiowskiego Związku Drużyn ZHR. W 2000 r. był jednym z założycieli sławkowskiego Oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK, w którym aktywnie działał w Komisji Historycznej.Ważną formą aktywności była działalność samorządowa. Trzy razy pełnił funkcję V-ce Przew. Miejskiej Rady Narodowej w Sławkowie. W latach 1977-1983 sprawował mandat radnego Miejskiej Rady Narodowej w Dąbrowie Górniczej, w której reprezentował mieszkańców dzielnicy Sławków.Był jednym z inicjatorów działań na rzecz odzyskania praw miejskich.Nastąpiło to w 1984 r.Od 1990-do 1994 był delegatem Rady Miejskiej Sławkowa do Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego.Był jednym z założycieli sławkowskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Olkuskiej, a następnie aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Sławkowa.Był inicjatorem rewitalizacji sławkowskich zabytków.Był współtwórcą monografii "Dzieje Sławkowa".W 2015 r. otrzymał Nagrodę Starosty Będzińskiego w dziedzinie "Upowszechnianie Kultury".W 2014 r. Rada Miejska Sławkowa w zwiążku z 30-leciem odzyskania samodzielności administracyjnej uhonorowała Go zaszczytnym tytułem Honorowego Obywatela Miasta Sławkowa.