Ludzie - KulturaCiszewska Judyta- poetka
Urodziła się w dniu 5.12.1991 r. w Będzinie-poetka. Zadebiutowała wierszem "Chwila szczęścia" w Gazecie Kulturalnej. Publikowała m.in w Gazecie Kulturalnej, Lamelli, Libertasie, Kuźni Literackiej, Śląskiej Strefie Gender, Angorze, Zagłebiarce- mapie miejsc ciekawych, Pisarze.I. W roku 2011 wystąpiła w promocji młodych adeptów sztuki w Sosnowcu. Została wyróżniona w Turnieju Jednego Wiersza na VIII Poligonie Poetów ( Dąbrowska Brygada Poetycka). Współautorka Antologii Poetów Wsi- Słowa na miedzy przysiadły (2012 r.). W 2015 r. opublikowała swoje wiersze w Antologii- Wierszystawka. Ukończyła V Liceum Profilowane o profilu usługowo- gospodarczym kształcącym w specjalności rękodzieło artystyczne w Katowicach.