Ludzie - SportRak Beata- działacz sportowy
Beata Rak jest Prezesem Towarzystwa Miłośników Szermierki w Sosnowcu. Klub posiada w różnych kategoriach wiekowych ponad 20 reprezentantów Polski w szabli.