Ludzie - KulturaPonczek Mirosław- historyk kultury fizycznej, naukowiec
Urodził się w dniu 23.02.1947 r. w Siemoni k. Będzina. Absolwent Wydziału Filozoficzno- Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas studiów brał udział w życiu kulturalnym i muzycznym miasta Łodzi. Był m.innymi członkiem zespołu: "Impulsy" oraz "Vox Gentis", w którym występował m.innymi: Marek Jackowski. W latach 1972-1985 był nauczycielem historii w Technikum Energetycznym w Sosnowcu. Od 1982 równolegle był wykładowcą dydaktyki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, tam też ukończył studia podyplomowe w zakresie politologii. Pracę doktorską na AWF obronił w 1984 r.Z dniem 1.09.1985 r. rozpoczął pracę naukową jako adiunkt w Muzeum Śląskim w Katowicach, gdzie był kierownikiem Sekcji Historii Sportu. Od 1.09.1986 r. do 30.09.1999 r. był adiunktem w Zakładzie Historii Kultury Fizycznej- Katedra Humanistycznych Podstaw KF. Od 1.10.1999 r. do końca życia był kierownikiem Katedry Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej i zakładu Historii Kultury Fiyzcznej AWF w Katowicach.Od 2001 r. został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w AWF w Katowicach, a od roku 2008- w rok po uzyskaniu tytułu profesora nauk o kulturze fizycznej- na stanowisku profesora zwyczajnego. Specjalizował się w historii kultury fizycznej. Autor ponad 270 publikacji. Związany z uczelniami: Śląska, Rzeszowa, Wrocławia i Poznania. Zmarł w dniu 12.02.2014 r. w wieku 66 lat. Pochowany w dniu 15.02.2014 r. na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu przy ul.Wojska Polskiego.