Ludzie - KulturaMendera Zbigniew- Profesor, specjalista w konstrukcjach stalowych
Pradziadek Profesora Paweł był wytapiaczem w hucie i jego potomkowie byli wierni zawodowi hutnika. Profesor Zbigniew Mendera urodził się 26.08.1933 r. w Sosnowcu-Zagórzu przy obecnej ulicy Braci Mieroszewskich 34. Kończy Politechnikę Krakowską w roku 1956. Nieprzerwanie od 57 lat ( stan na 2013 rok) związany z Politechniką Krakowską. Specjalizuje się w konstrukcjach stalowych. Tytuł doktora obronił w 1964 roku, doktora habilitowanego w 1970 roku, profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1980 roku, natomiast w 1989 r. został profesorem nadzwyczajnym. Na Politechnice Krakowskiej piastował następujące stanowiska:
  • Prodziekan Wydziału Budownictwa Lądowego 1973-1979
  • Prorektor 1982-1987
  • Kierownik Katedry Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa 1988-2003

Autor 4 książek , recenzent licznych prac naukowych. Zrealizował 53 projekty, w tym kilka dużych mostów stalowych m.in. Most Dębnicki w Krakowie.