Ludzie - KulturaSkonieczna- Gawlik Dobrawa- etnograf, animatorka kultury
Urodzona w dniu 11.08.1976 r. Mieszka w Sosnowcu. Etnograf Muzeum Zagłębia w Będzinie, animatorka kultury. Absolwentka etnologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie, Wydział Pedagogiczno- Artystyczny oraz Zarządzania Ochroną Dóbr Kultury.Od 2002 r. zatrudniona jako etnograf Muzeum Zagłębia w Będzinie, gdzie zajmuje się między innymi : gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów oraz materiałów ikonograficznych dokumentujących życie ludności na pograniczu małopolsko- śląskim. W maju 2006 r. otworzyła przewód doktorski w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu przedstawiając jako temat swej rozprawy doktorskiej kwestie dziedzictwa kulturowego pogranicza małopolsko- śląskiego na przykładzie Zagłębia Dąbrowskiego. W roku 2008 otrzymała wyróżnienie Miasta Będzina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony kultury w 2007 roku.Laureatka Nagrody Miasta Sosnowca za rok 2016 w zakresie upowszechniania i ochrony kultury.