Ludzie - KulturaKalarus Roman- Profesor, artysta plastyk
Profesor, prowadzący pracownię plakatu w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uprawia plakat, drzeworyt, collage, rysunek, malarstwo i projektowanie autorskie. Wystawia na ważnych pokazach grafiki i plakatu w kraju i na świecie (m.in. w Niemczech, Belgii, Francji, USA, Anglii, Szwecji, Finlandii, na Węgrzech, Ukrainie). Zdobył wiele nagród i wyróżnień. Tworzy obrazy, plakaty, grafiki, znaki graficzne, ilustracje, scenografie teatralne,wnętrza kościołów i klubów muzycznych.