Ludzie - Kultura



Zdzienicki Zbigniew- nauczyciel, animator kultury
Urodzony w 1945 r. w Sosnowcu.Nauczyciel przedmiotów technicznych. Z zamiłowania jest nieprofesjonalnym plastykiem, fotografikiem i autorem utworów poetyckich. Swoje prace prezentował w Zespole Szkół Technicznych w Sosnowcu oraz w filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Galerii "U Belfrów" w Sosnowcu. Zbigniew Zdzienicki jest twórcą i opiekunem organizacyjnym Grupy Plastycznej "Relacje", która powstała w 1997 r. Grupę tworzą m.innymi: Agnieszka Chmiel, Ewa Chrapka, Jadwiga Franczewska, Wioletta Grelecka, Agnieszka Majewska,Grażyna Małkiewicz, Elżbieta Zawadzka,Wiesłwa Zdzienicka, Zbigniew Zdzienicki,Hireonim Kubiński,Jerzy Lisek i inni. Opiekunem artystycznym grupy jest Czesław Gałużny. Przed nim opiekę sprawowali: Jerzy Raszka i Ryszard Serwicki. Grupa"Relacje" prezentowała się wielokrotnie w Sosnowcu, na terenie woj.śląskiego oraz kraju. W ostatnim okresie Grupa aktywnie współpracuje z Lądkiem Zdrojem.