Ludzie - KulturaWosińska Janina- animator kultury
Urodzona w 1926 r. w Sosnowcu. Ukończyła Studium Kulturalno-Oświatowe w Katowicach. Pod koniec lat 50-tych pracowała w DK "Górnik" w Sosnowcu i DK "Metalowiec", jako instruktor oświatowy. W 1963 r. objęła kierownictwo DK Huty im. E.Cedlera w Sosnowcu. Placówkę prowadziła 20 lat. Był to jeden z największych domów kultury miasta. Janinna Wosińska prowadziła wszechstronną działalność oświatową i artystyczną. Placówka należała do czołowych domów kultury Związku Zawodowego Hutników.