Ludzie - KulturaSzulc Mieczysława-bibliotekarka, animator kultury
Urodzona w 1950 r. w Baborowie koło Raciborza. Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 1968 r. rozpoczęła pracę zawodową w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Raciborzu. W 1973 r. przenosi się do Sosnowca, gdzie podejmuje pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Gustawa Danłlowskiego, pełniąc funkcję bibliotekarki. W trzy lata później zostaje kierownikiem wypożyczalni w Bibliotece Głównej. W latach 1989-1994 była zastępcą dyrektora. W latach 1994-2010 była dyrektorem tej największej instytucji upowszechniania kultury w mieście. Rownocześnie prowadziła zajęcia z organizacji i zarządzania bibliotekami w Pomaturalnym Studium Ekonomicznym w Katowicach. Mieczysława Szulc kierowała siecią 24-ech placówek bibliotecznych, z księgozbiorem liczącym 810 tys. woluminów książek i 10 tys. jednostek zbiorów specjalnych. Ogółem zarejestrowanych było w tym czasie ok. 65 tys.czytelników. Do licznych jej osiągnięć należy między innymi: wieloktrotne zajmowanie przez sosnowiecką Bibliotekę pierwszych mniejsc w ramkingu na bibliotekę najlepiej upowszechniającą czytelnictwo w woj.ślaskim, uhonorowanie jej Medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich "Bibliotheca Magna-Perennisque", Odznaką Rady Miejskiej "Zasłużonego dla Miasta Sosnowca". Jej zasługą jest również wdrożenie komputeryzacji procesów bibliotecznych, usprawniających korzystanie z usług tej placówki. W tym okresie odbyło się w MBP bardzo wiele interesujących wystaw.Zmarła w dniu 23.09.2021 r. Pochowana w dniu 25.09.2021 r. na cmentarzu przy ul. Andersa w Sosnowcu.