Ludzie - SportSzot Jan- działacz sportowy, animator kultury
Urodzony w 1946 r. w Jedliczu koło Krosna. Od 1966 r. mieszka w Sosnowcu. Ukończył Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia Podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Ukończył także liczne kursy, dające uprawnienia państwowe. Pracę zawodową rozpoczął w 1968 r. na stanowisku Kierownika Działu Inwestycji w Fabryce Maszyn Górniczych w Sosnowcu. W latach 1976-1990 pracował w Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pełniąc funkcję wiceprezesa, a od 1988 r. prezesa. W 1983 r. Spółdzielnia powołała Klub Kultury im. Jana Kiepury. Miał w tym niemały udział Jan Szot. W uzupełnieniu tej informacji należy przypomnieć wielce zasłużonego dla sosnowieckiej kultury, ówczesnego prezesa Sosnowieckiej Społdzielni Mieszkaniowej Waldemara Skurczyńskiego oraz kierowniczkę Działu Społeczno-Wychowawczego- Irenę Mackiewicz trzymającą pieczę nad działannością ponad 20-tu osiedlowych placówek kultury. Po roku 1990- pracował w firmach: "EXPOL", "Interes-pol", "CUKOP-ESO". W latach 1997-2012 był Prezesem Agencji Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu. Agencja w tym okresie zanotowała wiele sukcesów. Był radnym III kadencji Rady Miejskiej Sosnowca. Funkcję tę pełnił do 26.08.1999 r.W działalności społecznej był m.innymi: Prezesem Zarządu KS "Zagłębie" Sosnowiec a także prezesem honorowym.Był współzałożycielem Fundacji im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Członek Rad Społecznych sosnowieckich instytucji kultury.Współzałożyciel Fundacji "Otwarty Zagłębiowski Fundusz Stypendialny" z przeznaczeniem dla studentów. Aktywny działacz SLD. W ostatnich latach życia pełnił funkcję członka Rady Miejskiej SLD w Sosnowcu. Zmarł w dniu 8.06.2019 r. w wieku 72 lat.Pogrzeb odbył się w dniu 13.06.2019 r. w Sosnowcu na cmentarzu przy ul. Mireckiego w Sosnowcu.