Ludzie - KulturaSzczurek Jolanta- animator kultury
Urodzona w 1952 r. w Zduńskiej Woli. W 1969 r. podjęła pracę biurową w redakcji "Wiadomości Zagłębia" w Sosnowcu. W latach 1972-1983 prowadziła biuro w Związku Polskich Artystow Plastyków Oddział Sosnowiec. Z chwilą rozwiązania oddziału, rozpoczęła pracę w Klubie Kultury im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Przez okres 11-lat pełniła funkcję zastepcy kierownika. Od 1994 r. zajmuje stanowisko kierownika klubu. W pierwszych latach działalności klub był jedną z licznych placówek w mieście ( 7 dużych zakładowych domów kultury, kilkanaście klubów, kilkadziesiąt świetlic).Kiedy placowki zakładowe przestały istnieć, Klub im. J. Kiepury stał się centralnym obiektem tej formy kultury w Sosnowcu. Sala widowiskowa mogąca pomieścić zaledwie 200 osób, stała się główną salą koncertową miasta. Odbywają się tu cykliczne imprezy: koncerty operowe, koncerty muzyki kameralnej i jazzowej, recitale, monodramy. Biorą w nich udział znakomici twórcy krajowi i zagraniczni. Kierowany przez Jolantę Szczurek klub prowadził wszechstronną działalność zarówno wśród starszych, jak i dzieci. Zespoły amatorskiej twórczości zdobywają wyróżnienia i nagrody. W ostatnich latach Miejski Klub im. Jana Kiepury posiada drugą siedzibę tzw. Energetyczne Centrum Kultury przy ul.Będzińskiej 65. Pani Jolanta Szczurek pracę w Miejskim Klubie im.Jana Kiepury zakończyła w 2010 r., a pałeczkę po niej przejął Michał Góral. Pani Jolanta Szczurek obecnie aktywnie działa w Fundacji im. Jana Kiepury.