Ludzie - KulturaRywacka -Szafran Anna
Mieszkanka Sosnowca. Jej zainteresowania skierowane są do różnych form literackich. Od wielu lat pisze: wiersze, utwory satyryczne, fraszki, pamiętniki, listy, eseje, opowiadania, reportaże, aforyzmy, inscenizacje. Jej twórczość wielokrotnie była nagradzana w konkursach poetyckich. Publikowała w czasopisamch, almanachach i antologiach poetyckich. Wydała tomik wierszy "Azyl moich rozterek". Od 2001 r.należy do Stowarzyszenia Twórców Zagłębia Dąbrowskiego.