Ludzie - KulturaPiwkowski Robert- animator kultury, turystyki
Urodzony w 1966 r. w Sosnowcu. Absolwent Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Po studiach został pracownikiem naukowym Uniwersytetu. W latach 2000-2001 pracował w "Trybunie", pełniąc funkcje grafika redakcyjnego. Następnie rozpoczął prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Od 2005 r. współprowadzi sklep podróżniczy "KON-TIKI" w Sosnowcu. Jego życiową pasją są góry, zwłaszcza Tatry. Od 1984 r. jest członkiem PTTK. UMiłowanie gór zaowocowało uzyskaniem uprawnień przewodnika górskiego. Jest jednym z nielicznych w naszym gronie przewodnikiem tatrzańskim. Robert Piwkowski jest Prezesem Koła Przewodników Tatrzańskich im. Janusza Chmielowskiego w Katowicach. Zainteresowanie i wiedza o geologii Tatr uczyniły , że stał się kolekcjonerem minerałów i literatury związanej z Tatrami. W unikalnej kolekcji znajdują się przewodniki z XIX wielu. Jest również zbieraczem pamiątek dotyczących Ziemi Zagłębiowskiej. Autor kilkunastu artykułów naukowych i popularno-naukowych publikowanych w prasie. Wspólnie z Mirosławem Kłysiem opracowuje mapę turystyczną Zagłębia Dąbrowskiehgo.