Ludzie - KulturaOlejniczak Stanisław-animator kultury
Urodzony w 1931 r. Ukończył Wydział Filologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwową Wyższą Szkołe Teatralną i Filmową w Łodzi, w której w latach 1961-1965 był nauczycielem akademickim. Od 1965 r. do 1973 r. pracował na stanowisku reżysera Ośrodka Telewizyjnego w Poznaniu. Tę samą funkcję wykonywał w TV w Katowicach w latach 1973-1982. Stanisław Olejniczak jest założycielem i pierwszym kierownikiem Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, pracując w nim od 1983 do 2001 r. Był zastępcą kierownika klubu, i równocześnie rzecznikiem prasowym Wojewody Śląskiego. Klub powstał w trudnym okresie ekonomicznym. Liczne placówki kulturalne uległy likwidacji. Tymczasem Klub im. J. Kiepury najpierw pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej, później pod patronatem miasta nigdy nie przeżywał kryzysowej sytuacji i wkrótce był jedyną placówką miasta. Nie zaniedbując własnej amatorskiej twórczości, pod kierownictwem Stanisława Olejniczaka klub stał się promieniującym ośrodkiem kultury muzycznej w mieście, miejscem imprez z udziałem najwybitniejszych artystów. Gościli w nim : aktorzy, wokaliści, instrumentaliści, zespoły kameralne, muzycy jazzowi, chóry i inni twórcy. Ta forma działalności jest nadal kontynuowana. Stanisław Olejniczak był twórcą małego muzuem Jana Kiepury. Na emeryturze był cały czas blisko klubu. Reżyserował koncerty i inne imprezy. Zmarł 27.07.2009 r.