Ludzie - KulturaMrozik Krystyna- animator kultury, pedagog
Urodzona w 1936 r. w Józefowie k. Zamościa- animator kultury, pedagog. W latach 1960-1988 uczyła języka polskiego w Technikum Hutniczo- Mechanicznym w Sosnowcu. W szkole zorganizowała i prowadziła Harcerski Klub Artystyczny, odnosząc w nim sukcesy na festiwalach i konkursach twórczości amatorskiej. Programy klubu prezentowały wysoki poziom i cieszyły się dużą popularnością w środowisku. Krystyna Mrozik była funkcyjnym członkiem Towarzystwa Kultury Teatralnej. Za pracę zawodową oraz szkolną działalność pozalekcyjną była wielokrotnie wyróżniana nagrodami resortowymi i odznaczeniami państwowymi.