Ludzie - KulturaGondek Elżbieta- literaturoznawca, bibliolog
Urodzona w 1947 r. w Sosnowcu- literaturoznawca i bibliolog. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W latach 1967-1974 była nauczycielką w szkole podstawowej w Sosnowcu. Następnie przez okres 18 lat pracowała  jako pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Pracowni do badań na Życiem Literackim Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1989 r. W 1996 r. przystąpiła do kolokwium habilitacyjnego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2000 r. została mianowana profesorem Uniwersytetu Śląskiego. Od 2002 r. jest prodziekanem do spraw studiów zaocznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Należy do Rady Programowej Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Elżbieta Gondek jest autorką wielu publikacji. Między innymi napisała: "Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1897-1918", "Zagłębie Dąbrowskie do 1945 r.", "Polska książka literacka na Śląsku pod panowaniem pruskim 1975-1863", "Rynek książki na Śląsku pod panowaniem pruskim XIX w.". Obecnie pełni funkcję Dyrektora Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Śląskim. Jest profesorem nadzwyczajnym UŚ.