Ludzie - KulturaD±browski Janusz- animator kultury
Urodzony w 1935 r. w Sosnowcu. Z wykształcenia prawnik. Jest wychowankiem Domu Kultury "Górnik" w Sosnowcu. W tej placówce w latach 50-tych pracował etatowo jako instruktor artystyczny. Był również solist± - wokalist± "Zagłębiowskiej Estrady". W latach 60-tych ¶piewał w zespole estradowym Domu Kultury "Metalowiec". Potem występował w programach artystycznych "Estrady ¦l±skiej". W międzyczasie ukończył podyplomowe studia produkcji filmowej i zmienił swoj± profesję. Zaj±ł się stron± organizacyjn± powstawania filmu. Często na ekranie telewizora , w czołówce pojawiało się jego nazwisko : "kierownik produkcji- Janusz D±browski". Potem przeniósł się do Olsztyna.