Ludzie - KulturaBareła Stanisław- poeta
Urodzony w 1947 r. w Sosnowcu. W 1972 r. rozpoczął pisanie wierszy i tekstów piosenek. Tematyka jego twórczości jest różnorodna, nacechowana liryzmem i melancholią, obrazujących osobiste uczucia autora. Od 2003 r. jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego.