Ludzie - KulturaMakal Józef- fotoreporter
Urodzony w 1927 r. w Kępnie- fotoreporter. Mieszkaniec Sosnowca. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Od 1957 r. do przejścia na emeryturę w 1991 r. współpracował z prasa krajową, gdzie publikował i publikuje nadal swoje prace fotograficzne.Jest autorem fotograficznych wystaw indywidualnych w Katowicach, Ostrawie, Paryżu. Brał udział w wielu ogólnopolskich wystawach zbiorowych oraz w Czechosłowacji, ZSRR, Hongkongu, Japonii, Portugalii i Australii. Jego fotografie znajdują się w krajowych i zagranicznych wydawnictwach książkowych, albumowych i folderach. Twórczość fotograficzna Józefa Makala wielokrotnie była nagradzana. Między innymi: "Grand Prix" Warszawa 68, Nagroda TASS na Światowym Konkursie Fotografii Prasowej "Interpress Photo", dyplomy na "WORLD Press Photo" w Hadze.Zmarł w dniu 25.04.2021 r. w wieku 94 lat. Pochowany na cmentarzu przy ul.Mireckiego w Sosnowcu.