Ludzie - KulturaZawadzka- Rykała Ewa- artysta plastyk
Artysta plastyk. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w 1976 r. Pracuje jako pedagog na Wydziale Artystycznym WSP w Częstochowie. Uprawia rysunek i grafikę. Jest autorką wystaw indywidualnych: Galeria O.N. Poznań, Galeria "Desy" Kraków, "Black Galery"- Kraków, BWA - Łódź, BWA - Katowice, BWA- Częstochowa, Galeria "72"- Poznań, Galeria "Hoża 40"- Warszawa, Galeria "F15" Moss- Norwegia, Galeria "Brama"- Gliwice. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach międzynarodowych, między innymi: Paryż, Rijeka, Norymberga, Kyoto, Grenoble, Valparaiso, Kolonia, Frankfurt, Chicago, Tokio. Wielkorotnie nagradzana: Biennale Grafiki- Kraków ( prix ex aequo 86 i Medal honorowy 88), Triennale Grafiki (Grand Prix) Fredrikstad- Norwegia. Prace Ewy Zawadzkiej znajdują się w zbiorach: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Lille, Kunsthalle- Norymberga, Centrum Sztuki w Kyoto.