Ludzie - KulturaSzotkowska -Chmiel Jana- artysta plastyk
Urodzona na Zaolziu- artysta plastyk. Związana z Sosnowcem od 1987 r. Absolwentka Wydziału Grafiki i Tkaniny Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1985 r. uzyskała dyplom. Zajmuje się tkaniną artystyczną i malarstwem. Uczestniczy w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych- krajowych i zagranicznych. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych.