Ludzie - KulturaRozenau Małgorzata- artysta plastyk
Urodzona w 1971 r. w Sosnowcu- artysta plastyk. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. W 1996 r. uzyskała dyplom w Pracowni Druku Wklęsłego u prof. St. Kluski i w pracowni Rysunku i Malarstwa u prof. J. Rykały. Autorka wystaw indywidualnych: "Ramoty tam i z powrotem"- Galeria "Extravagance" w Sosnowcu, Wystawa Katowickiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków- Galeria Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach "XVII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego" w Szczecinie. Brała udział w wystawach zbiorowych w Wałbrzychu, Katowicach i Bielsku-Białej.