Ludzie - KulturaMendrek Paweł- artysta plastyk
Urodzony w 1975 r. w Sosnowcu- artysta plastyk. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Grafiki w Katowicach. W 2000 r. studiował również na uczelniach zagranicznych- Academy of Art Collage w San Francisco- semestr letni w 1998 r. oraz Universität für Angewandte Kunst w Wiedniu (1998-2003). Uprawia malarstwo i grafikę. Jest autorem 8 wystaw indywidualnych w galeriach wiedeńskich w Austrii oraz miastach polskich. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach w kraju i za granicą, między innymi: w San Francisco, Berlinie, Budapeszcie, Wiedniu, Regensburgu (Niemcy),Qurence (Hiszpania). W latach 90-tych był stypendystą krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w Warszawie oraz stypendium Funduszu im. Hugo Kołłątaja. Prace Pawła Mendrka wielokrotnie były nagradzane: "Grand Prix" w Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Graficznym, nagroda specjalna "Srebrna Ostroga", XI Ogólnopolski Przegląd Malarstwa "Promocje 2000" Legnica.