Ludzie - KulturaMalina Marian- artysta plastyk
Urodzony w dniu 28.07.1922 r. w Sosnowcu- artysta plastyk. Ukończył studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom otrzymał w 1948 r. Do roku 1956 był asystentem , a następnie adiunktem. Marian Malina był jednym z założycieli "Grupy Zagłębie". Uprawiał malarstwo i grafikę. Był twórcą nowej techniki grafiki, którą nazwał cellografią. Został powołany do Głównej Komisji Artystycznej przy Zarządzie Głównym ZPAP w Warszawie, również był członkiem Międzynarodowego Komitetu Artystów Plastyków (AIAP). Brał udział w ponad 300- tu wystawach zagranicznych, na wszystkich kontynentach, w tym w wystawach sztuki polskiej: w USA, ZSRR, Kanadzie, Francji, Anglii, Chinach, Indiach, Japonii, Brazylii, Australii, oraz krajach afrykańskich. Prace Mariana Maliny prezentowane były na wystawach indywidualnych w Berlinie, Pradze, Budapeszcie, Sofii, Wiedniu i w wielu innych miastach Polski. Marian Malina wielokrotnie otrzymywał nagrody- w tym nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. Jego prace znajdują się w muzeach narodowych: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie, Gdańsku oraz muzeach zagranicznych w USA, Szwecji, Danii, Niemiec, Belgii, na Kubie, we Włoszech, Brazylii, Japonii. Ulica na osiedlu Huty Arcellor Mittal ( dawna nazwa Cedlera), gdzie mieszkał i wychował się Marian Malina , nosi jego imię. Na bloku, w którym mieszkał została odsłonięta tablica pamiątkowa. Zmarł w dniu swoich 63 urodzin w dniu 28.07.1985 r.