Ludzie - KulturaMalczyk- Kotarska Violetta- artysta plastyk
Urodzona w 1961 r.- artysta plastyk. Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Dyplom uzyskała w 1984 r. Zajmuje się tkaniną, rysunkiem i malarstwem. Prace swoje prezentuje na wystawach indywidualnych, ogólnopolskich i okręgowych. Bierze udział w wielu plenerach.