Ludzie - KulturaKowalski Piotr- artysta plastyk
Urodzony w 1885 r. - artysta plastyk. Ukończył studia w Artystycznym Zakładzie Rzeźbiarskim w Kielcach. Był autorem wielu wystaw indywidualnych. Brał udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Piotr Kowalski w 1965 r. był laureatem Nagrody Miasta Sosnowiec oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki za całokształt twórczości artystycznej.