Ludzie - KulturaGawron Stanisław- artysta plastyk.
Urodzony w dniu 26.10.1919 r. w Sosnowcu- artysta plastyk. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni malarstwa, studium rysunku i grafiki artystycznej. Dyplom otrzymał w 1948 r. i został pracownikiem naukowym uczelni. W 1949 r. był asystentem Prof. Aleksandra Raka w pracowni grafiki i rysunku. Od 1954 r. został adiunktem w pracowni grafiki artystycznej, a później wykładowcą malarstwa i grafiki. Tę funkcję pełnił do końca pracy na uczelni. Tytuł docenta otrzymał w 1977 roku. W dziewięć lat później zostaje profesorem nadzwyczajnym. Stanisław Gawron był jednym z założycieli "Grupy Zagłębie" w Sosnowcu. Za swą twórczość i pracę pedagogiczną otrzymał wiele nagród państwowych i resortowych. Rodzinne miasto Sosnowiec trzykrotnie nagradzało Stanisława Gawrona. W 1958 r. oraz w 1996 r. był laureatem nagrody artystycznej, a w 1976 r. otrzymał medal Sosnowca. Był autorem wielu wystaw indywidualnych, w tym 14- tu objazdowych po województwie katowickim. Prezentował swoje prace na wystawach sztuki polskiej w takich krajach jak: Dania, Bułgaria, Kanada, Czechosłwoacja, Jugosławia. Mongolia, Węgry, Francja, ZSRR, Austria, Niemcy. Brał udział w wystawach międzynarodowych w : Grenchen, Berlinie, Leningradzie, Moskwie, Paryżu. Prace Stanisława Gawrona znajdują się w zbiorach: Szwajcarii, Kanady, Rosji, Niemiec, Izraela, Szwecji, Stanów Zjednoczonych oraz krajowych: Warszawa, Szczecin, Bytom, Racibórz, Toruń, Kielce, Chorzów, Gliwice, Katowice i Będzin. Zmarł w dniu 9.12.2001 r. w Sosnowcu.